Байер: 2020 - пътна карта с ключови политики

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.02.2020      13289

Гранд хотелът в Поморие бе изборът на германската компания за старта на тазгодишната й търговска компания. Големият професионален интерес към ключовото събитие не беше някаква изненада. Високите очаквания на многобройното присъствие се сбъднаха! "Моторът" на Байер, както винаги работи на високи обороти - произвежда новини, излъчва силни послания, доказва, че разполага с иновативен продуктов ресурс и висока експертиза да променя средата, да влияе на пазарните нагласи, да участва активно и отговорно в мащабната трансформация на българското земеделие за постигане на високи стойности на интензитет, устойчивост, екологични "зелени" показатели.

Жечо Мурзов, търговски директор на Байер България, дивизия Кроп Сайанс, представи пред партньорската аудитория - професионални земеделски производители от Южна България, базовите характеристики на новата корпоративна мисия на Байер след придобиването на знакови, високо стойностни активи - американския концерн  Монсанто, в т.ч. водещия в света селекционен гигант Декалб и серия ключови дигитални продуктови решения със стратегическа визия.

Мастър клас консултации в житни култури, царевица и рапица е един от стартовите пилотни проекти на Байер България, чиято основна цел е по символичния мост, който свързва компанията с фермерите в страната, да бъде пренасян на полето високо технологичният иновативен продуктов формат на Байер - растителна защита и семена - царевица и рапица. И този свръх мощен агрохимически и биологичен продукт да бъде активиран в максимално висока степен с помощта и подкрепата на екипа на Байер.

Проектът Мастър клас консултации на Байер е индикативен в няколко посоки. Байер въвежда в действие нови стандарти за устойчивост на производството в условия на несигурна климатична и фитосанитарна среда, което означава - управление на рисковете, решения за всеки проблем. Байер активно включва своя широко форматен продуктов потенциал в структурирането на архитектурата на прецизното земеделие, част от актуалните "зелени" политики на Обединена Европа. Байер показва, че разполага с професионален капацитет, експертиза и компетенции да реализира този амбициозен проект. Проект с нови измерения, цели и хоризонти - пътна карта с ключови политики, знак за различност, за изпреварващи ходове, за далновидност и високо качество.

Байер изгради панорамен мост, който свързва компанията с нейните партньори - българските земеделци. Метафората не е случайна!   Тя доказва, че по този символичен мост се осъществява трансфера на корпоративните иновации в агрохимията и генетиката към полето, към производството.  По този мост минават всичките идейни проекти, стратегическите концепции, технологичните новости, ключовите послания. Според философията на Байер успешното партньорство доказва по неоспорим начин, че заедно постигаме повече!  Което означава - интегритет с висок заряд, продуктивна синергия, визия за бъдещето. Нещата, които раждат успех, формират хоризонт и перспектива.