Какво можете да прочетете в брой 1/2020 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.02.2020      17001

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

В първия брой на списание „Растителна защита” през 2020 г. обръщаме внимание на една по-различна тема, а именно какво точно представялва фуражното производство, какви са переспективите и проблемите в сектора, селекцията на фуражни култури, неприятелите и борбата с плевелите при люцерната и някои едногодишни бобови фуражни култури.

Обхватът на фуражните култури, отглеждани във всяка една страна, варира в зависимост от климата и нуждите в животновъдството, но многогодишната люцерна ( Medicago sativa L.) е една от най-предпочитаните и разпространени високопротеинови фуражни култури. Освен люцерната около 60 други бобови култури се отглеждат като източник на фураж за различните видове животни, сред които фуражен грах (Pisum sativum L.), бяла детелина (Trifolium repens L.), червена детелина (Trifolium pratense L.) , соя (Glycine max L.) и други.

Основната тенденция във фуражното производство е свързана с целенасочено въздействие върху добива на културите в посока оптимлано ми повишаване, реализиране на пълния растителен потенциал и повишаване хранителната стойност и качествените параметри на фуража.

Фуражният грах  от всички бобови култури заема най-големи площи у нас и от него се получават по-високи добиви в сравнение спрямо соята, фасула и лещата, а неговият принос за биологичния азот в системата на екологичното земеделие е безспорен. Какви са климатичните условия в България за отглеждане на грах, какви сортове има и каква е ефиктивността на селекционната работа у нас четете в настоящия брой на списанието.

През перода 2006-2009 г. в Плевенския район се провежда проучване от земеделски учени, в което се установява, че около 12 вида вредни насекоми се срещат ежегодно в площите, от които се произвежда фураж. Тези видове, способни напълно да компрометират реколтата при люцерновото фуражно производство, принадлежат основно към разред Coleoptera, Hemiptera и Thysanoptera. Проф. д-р Ивелина Николова от Института по фуражни култури в Плевен разказва подробно за научното изследване, за видовете неприятели по люцерната, за нанесените повреди, за числената динамика на неприятелите, свързана с фенофазата на растенията, както и за стратегии за спомагане за разработване на контрол на доминиращите вредни видове и актуализиране на растителните технологии. От нея ще научите още и за новия неприятел по люцерната - стъбъловидния хоботник Catapion seniculus.

Институтът по фуражни култури в Плевен е подготвил и полезен анализ на видовете заплевяване във фуржните култури. От анализа ще разберете за предварителната борба с многогодишните плевелни видове, за плевелите в годината на създаване на посеви, борбата срещу плевелите в старите посеви (1,3 и 4-та година), както и за алтернативни и екологосъобразни методи за регулиране степента и продължителността на заплевяване в люцерновите тревистои. А ако се интресувате как да се справите с борбата с инвазивния плевелен вид къдрав лапад (Rumex crispus L.), отговор ще получите отново в брой 1/2020 на списание „Растителна защита”.

Днес климатичните и ресурсни предизвикателства поставят въпроса какво е една успешна и устойчива система за фуражно производство и как трябва да бъде управлявана тя. Отговорът е комплексен и включва много и разнообразни компоненти, като опазване на околната среда, ландшафта, природни ресурси и биологично разнообразие на флората и фауната. В този брой се надяваме  изчерпателно да отговорим на различните аспекти, засягащи фуражното производство и неговото развитие в България. 

Приятно четене!

Етo с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

Темата

И. Николова – Фуражното производство –  същност и предизвикателства

В. Косев – Селекцията на фуражния грах в България –  постижения и переспективи

И. Николова – Основни неприятели по люцерната в Плевенския район

И. Николова – Нов неприятел по люцерната

П. Серафимов и др.  – Борбата с плевелите при люцерна и някои едногодишни бобови фуражни култури

П. Серафимов, И. Голубинова – Сегадор – алтернатива за контрол на къдравия лапад в необработваеми площи

Овощна градина – Череша

A. Живондов и др. – Засилва се интересът към производството на череши

Д. Александрова – Болести по череша и вишня

Д. Стефанова – Неприятели по череша и вишня

Светофар

М. Боровинова – В овощната градина през февруари

С. Машева и др. – В зеленчуковата градина през февруари

Интервю

Е. Иванов – АРИБ: Курс „Зелено“ и в българското земеделие!

Събития

***  – Защити растенията – защити живота!

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.