Агрометеорологична прогноза за края на януари и началото на февруари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.02.2020      6202

През периода, вследствие наднормените температури, есенните посеви в полските райони ще преминават от дълбок в относителен покой. На места в Дунавската равнина и в източните райони, където се прогнозират максимални температури до 14-15°С, средноденонощните – ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. На тези наднормени температури ще реагират предимно изостаналите в развитието си посеви във фазите поникване и 1-2 лист. Значителна част от пшеницата прекрати есенната си вегетация във фаза трети лист и братене. 

Очакваните валежи през следващия период ще бъдат без стопанско значение и почвените влагозапаси при есенниците в полските райони остават необичайно ниски за сезона. В края на второто десетдневие на януари на места в източните райони (Разград, Сливен) нивото влагозапасите в 50 и 100см слой бе  под 60% от ППВ.

В началото на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. До средата на първото десетдневие на февруари на много места в страната се прогнозират максимални температури от порядъка на 18-20°С и средноденонощни  - с 4-5°С над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. При тези високи температури, необичайно за сезона, в голяма част от полските райони лимитиращ фактор за възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви ще бъде дефицита на влага в горните почвени слоеве - следствие от оскъдните януарски валежи, които с малки изключения са под 10 l/m². Вследствие недостига на влага на отделни места в полските райони се наблюдава частично пожълтяване на пшеничните посеви.

В края на настоящата седмица се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираното рязко понижение на температурите ще възпрепятства започналото, преждевременно, набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи овошки. Очакват се валежи от дъжд и сняг и подобрение на условията за зимуващите земеделски култури.

През повечето дни от периода условията ще позволяват провеждане на резитби в лозовите и овощните насаждения. При овощните култури успоредно с резитбите за просветляване и съкращаване се извършват и фитосанитарни -  унищожават се закържавелите, изсъхнали, нападнати от болести клони и леторасти.При провеждане на фитосанитарни резитби отрезите трябва да са на разстояние 30-40cм. от мястото на повредата, а инструментите след всеки отрез - дезинфекцират. 

 

 

Източник НИМХ