Защити растенията – защити живота

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.01.2020      9328

2020 – Международна година на растителното здраве

По случай професионалния празник на растителнозащитника и официалния старт на Националната информационна кампания „Защити растенията – защити живота” под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите в Международната година на растителното здраве на 16 януари 2020 година в Аулата на Аграрен университет, гр. Пловдив, ще се проведе и конференция на тема:“ Растителното здраве – нови заплахи и превенция“.

Дата: 16 януари 2020

Място: Аулата на Аграрен университет, гр. Пловдив, ул.”Менделеев” № 12

Програма

11:00 ч. Регистрация, постерна сесия, кафе за „Добре дошли”

13:00 ч. Официално откриване и приветствия. Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция”: актуални презентации по темата

13:45 ч. Растителното здраве – нови заплахи и превенция – Мария Томалева, главен експерт в Дирекция РЗ и ККПЗЗ при БАБХ

14:00 ч. Предизвикателства пред растителното здраве и глобализиращия се свят – проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева, ИПАЗР „Н. Пушкаров“ СА

14:15 ч. Растителнозащитна индустрия за устойчиво развитие на земеделието – Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ

14:30 ч. Тенденции в растителната защита от ново поколение – проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултета по растителна защита и агроекология, АУ Пловдив

14:45 ч. Мястото на биоразнообразието в съвременната растителна защита – проф. д-р Румен Томов, ЛТУ София

15:00 ч. Дискусия

19:30 ч. Бал на растителнозащитника с музикално-развлекателна програма в ресторанта на хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив