Агрометеорологична прогноза за средата на януари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.01.2020      2959

Очакваното относително сухо време през периода ще бъде подходящо за провеждане на дълбока оран, на междуредови обработки в лозовите и овощните масиви, с които се унищожава голяма част от зимуващите форми на редица вредители (хоботници, молци, плодови оси и др.). Прогнозираните положителни дневни температури ще позволяват извършване на зимни растителнозащитни пръскания при овошките.

В началото на януари на места в Западна България (Видин, Кнежа, Драгоман, София, Кюстендил) и Тракийската низина (Пловдив, Чирпан) бяха регистрирани минимални температури от порядъка на минус 10-11°С. Тези стойности, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, са опасни за късно засетите есенни посеви зимуващи във фаза поникване и начално листообразуване.

След краткотрайното застудяване през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. До средата на януари се прогнозират наднормени температури, но средноденонощните им стойности ще остават под биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и посевите ще запазят състояние на покой. 

През периода съществени валежи не се прогнозират и нивото на почвените влагозапаси при зимните житни култури  в 50 и 100см слой остава необичайно ниско за сезона - на места в източните райони под 60% от ППВ. В началото на зимата, в години без есенно засушаване, почвените влагозапаси в 100 сmслой обичайно достигат нива близки до ППВ.

Очакваното относително сухо време през периода ще бъде подходящо за провеждане на дълбока оран, на междуредови обработки в лозовите и овощните масиви, с които се унищожава голяма част от зимуващите форми на редица вредители (хоботници, молци, плодови оси и др.). Прогнозираните положителни дневни температури ще позволяват извършване на зимни растителнозащитни пръскания при овошките.

 

 

Източник НИМХ