Агрометеорологичната прогноза за края на годината

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.12.2019      2086

Топлото за сезона време през второто десетдневие на декември, с максимални температури надвишили на много места в полските райони 16-17°С, доведе  до възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. Наднормените декемврийски температури се отразиха ефективно на късно засетите посеви с пшеница и част от тях достигнаха необходимата им температурна сума за встъпване във фаза 3 лист. На места в Североизточна България, където бяха регистрирани температури от порядъка на 19-20°С (Разград, Добрич, Варна), бе увеличен и делът на пшеничните посеви във фаза братене. Вследствие високите температури в южните райони при някои раноцъфтящи храстовидни и дървесни видове (дрян, череша) бе провокирано нежелателно набъбване на пъпките.

В началото на третото десетдневие на декември отново имаше наднормени температури и средноденонощни стойности в по-голямата част от полските райони над биологичния минимум, необходим за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури.

След необичайно топлото време в средата на третото десетдневие на декември агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Очакваното застудяване в края на периода ще доведе до затихване и прекратяване на вегетационните процеси при есенните посеви, ще предотврати преждевременното, нежелателно, развитие при някои трайни насаждения, което би довело до намаляване на тяхната студоустойчивост.

В полските райони условията ще позволяват провеждане на почвообработки. Прогнозираните валежи през третото десетдневие на декември ще повишават нивото на влагозапасите в 50 cm почвен слой. В края на есента на отделни места в южните райони - агростанциите Кюстендил, Чирпан и Сливен почвените влагозапаси при пшеницата в 100 cm слой са незадоволителни, под 60% от ППВ.

 

 

Източник НИМХ