Какво можете да прочетете в коледния брой на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.12.2019      18191

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

В коледния брой на списание „Растителна защита” поглеждаме към престоящата 2020 година. Следващата година е обявена за Международна година на здравето на растенията от Общото събрание на ООН. Тази глобална инициатива се очаква да повиши общата информираност на хората за това как да опазват здравето на растенията, да овладеят нарастващия проблем с увеличаващата се бедност и глад и да обърнат повече внимание на опазването на биологичното разбообразие и околната среда, като изключително важна част от обществения живот.

Една от основните теми, които ще бъдат приоритетни през годината на здравето на растенията, се очаква да бъде фитосанитарния контрол и неговата водеща роля в опазването на растенията. Ето защо създаването на фитосанитарни партньорства на национално, регионално и глобално равнище ще бъде основна задача не само на предстоящето събитие, но и на международната растителна защита в бъдеще. Растителнизащитната индустрия се насочва все повече към разработването и прилагането на устойчиви и гъвкави модели за борба с нови вредители, както и с откриването на техни естествени врагове.

България , която е договаряща страна на Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) и странта членка на ЕС, подкрепя Международната година на здравето на растенията – 2020 г. Кампанията в страната ни ще бъде организирана под патронажа на министъра на земеделеито и храните, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерството на замеделието, храните и горите (МЗХГ), неправителствените оргаизации– АРИБ и БАРЗ, асоциациите на производители, научните институции и аграрните университети.

Списание „Растителна защита” в качеството си на медиен партньор на БАБХ ще участва и ще отразява всички събития, организирани и провеждани в годината на здравето на растенията, за да се осигури популярност и информираност по темата в широк план.

Приятно четене!

Ето какво с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

Темата

М. Лагинова – 2020 –   Международна година на здравето на растенията

С. Стаменова – Новият режим за растителното здраве в ЕС влиза в сила от 14 декември 2019 година

Б. Катинова и др. – Карантинни вредители – ориоритети за ЕС и България

В. Харизанова, М. Христова –Чуждите инвазивни видове – сериозна заплаха за земеделските култури

В. Харизанова  и др. –Хищната дървеница Perillus bioculatus–полезен представител на чуждите за страната видове

Н. Иванова – Земеделие от ново поколение

РЗ Консултант

И. Киряков  – Имунитет на растенията към болести

Болести

М. Боровинова –Кои бактерийни болести по овощните култури са пренасят с посадъчния материал?

З. Родева – Антракноза по гостоприемници от сем. Картофови (Solanaceae)

Неприятели

A. Харизанов  – Листни молци по овощните култури

В. Янков, Д. Маркова  – Контрол на белокрилката и листните въщки с Клоузер 120 СК

Карантина

Д. Панайотова – Вирус по розата

Събития

***  – 30 години растеж!

*** –  Смели решения – нова посока!

*** – Страната ни е на първо място в Европа по екологичен показател

Училище за специалисти

Прогноза на  „взривоопасната болест – обикновена мана по лозата

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.