Кокоше просо
(Нисък дараджан - Echinochloa crus-galli)

Автор(и):  доц. Ганка Баева
Дата: 26.01.2014      3044

Наименованието на рода - Echinochloa - произлиза от гръцките думи echinos - бодлива, и chlce - трева, т.е. бодлива трева.Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm. Листата са широколинейни. Съцветието е метлица с 8-10 разклонения, които представляват лъжливи класове. Класовите плеви са ръждивокестеняви и са покрити с твърди четинки. Зърното е яйцевидно, светлокестеняво. Кокошето просо се развива на всички типове почви, но предпочита по-богатите, слабо киселите, песъчливо-наносните почви. Размножава се със семена, които се разнасят от вятъра, водата и животните. Семената покълнват при температура над 25°С главно от горните няколко сантиметра на почвата. В почвата те запазват кълняемостта си до 8 години. Плевелът цъфти и плододава от юли до октомври. Едно растение образува от 2850 до 5700 и най-много до 51 хил. семена. Кокошето просо е хигрофит, нитрофит, топлолюбив и светлолюбив вид. Индикатор е за богати почви.