Европейска служба за мониторинг на виното

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.12.2019      8911

В средата на ноември Европейската комисия съобщи за създаването на служба за мониторинг на виното. Новата организация ще предоставя анализ и редовни доклади за произведените количества и за търговските обеми на винения пазар. Задължанията на тази европейска служба включват още краткосрочни доклади за прогноза, както и  актуализиране на цените и производството в лозаро–винарския сектор. Предвидени са редовни заседания на икономически експерти, които на определен период от време ще дискутират сътоянието на винения пазар.

Службата обхваща всичко видове вина – червено, бяло, розе, както и вина защитени съгласно схемите за географски указания: защитено наименование зa произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

ЕС е най-големият производител на вино в света, представляващ 65% от световното производство и 70% от износа.

Такива специални служби за наблюдения на пазарите на селскостопански продукти съществуват от няколко години. Вече има за млякото, полските култури, месото и захарта, а през октомври 2019 г. беше създадена и службата за мониторинг на пазара на плодове и зеленчуци.

Тяхната основна задача е да се подобри конкуретноспоспособността на пазарния дял на секторите, както в Съюза, така и извън него.