Семинар по интегрирана растителна защита в оранжерии

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.10.2019      4704

На 25 октомври 2019 г. в гр. Пловдив, в Аграрен университет - Пловдив ще се проведе семинар на тема "Интегрирана растителна защита в оранжерии".

Семинарът се организира от Българската асоцияция на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) и целта му е да запознае интересуващите се с основните принципи и цели на интегрираната растителна защита, биологични изисквания  към температура, въздушно-газов режим, към светлина, влажност на въздуха, към почвата, сеитбообращение и други.

Форумът ще бъде открит в 10.00 часа от ректора на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева и от зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.

В първата част на мероприятието ще бъдат представени:

• Основни принципи и цели на интегрираната растителна защита

• Биологични изисквания за интегрирана растителна защита

• Защо се налага използването на интегрирана растителна защита в оранжериите

• Предимства и условия за успешна борба с неприятелите

• Основни неприятели при домати, краставица и пипер

• Основни биоагенти при домати, краставица и пипер

• Стратегии за борба с неприятелите

Във втората част на семинара ще бъдат представени: проекти между БАПОП и партньори. Експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземат участие, като представят дейността на Службата по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (NEFERTITI). По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави. Национална служба за съвети в земеделието ръководи и координира дейностите по мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството" и мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“.

В третата (практическа) част ще бъде проведена демонстрация в оранжерия „Гард Инвест” в гр. Раковски (200 дка). Участниците в семинара ще имат възможността да се запознаят с действието на биоагентите в оранжерията и да суберат опит от известния специалист по интегрирана растителна защита в оранжерийно производство Ангел Дойчинов.

ПРОГРАМА