България е на първо място в Европа по биологичен показател

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 23.10.2019      17215

България се класира на първо място в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател - събиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието. За 2019 г. в страната ни са били събрани и преработени впечатляващите 97 % от опаковките, използвани от родните производители.

Това се случва благодарение на специалната Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита на Асоциация растителнозащитна индустрия (АРИБ). Системата постига този успех само за 6 години след въвеждането й в България, докато средните данни за събираемост в различните държави в Европа през 2017 г. са между 60 и 95 % от общото количество опаковки, пуснати на пазара. Това показват данни на Европейската Асоциация по растителна защита (ЕСРА).

Резултатите от системата за опазване на околната среда за 2019 г. се представиха на годишната конференция "За чисто земеделие и сигурна околна среда", организирана от АРИБ.  В нея взеха участие представители на фирми за агрохимикали, земеделски асоциации, научни работници. Конференцията беше специално уважена от членове на Европейската асоциация за растителна защита /ECPA/.

Годишна конференция на тема "За чисто земеделие и сигурна околна среда" беше открит от г-жа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, която заяви, че България води успешна политика по отношение на оползотворяването на опаковките от препаратите за растителна защита. "Радвам за този голям успех и смятам, че и занапред ще търсим всички възможности, които новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз ще ни предостави след приключване на дебатите. За нас е важно да подкрепяме такива политики, които са практики в земеделието, щадящи околната среда".

Министър Танева връчи и специалната награда "Най-отговорен земеделски стопанин за 2019", учредена от АРИБ на Георги Хаджийски, собственик на фирма АГРО КП ЕООД, който на 70 хил. дка отглежда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица в област Враца и Монтана.

Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита стартира в България през 2013 г. През първата година от създаването й са събрани над 5 т опаковки, а през тази година количеството им достига около 500 т. От събраните 97 % опаковки 91 % са рециклирани, а 9 % - обезвредени. Само за година от рециклираните пластмасови опаковки се произвеждат повече от 1000 км изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Ако се поставят в права линия, те ще са достатъчни да свържат София и Виена.

"Годишно преработваме стотици тона опаковки. Тази система има пряк и дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването на околната среда, почвата и въздуха, коментира Нели Йорданова, ген.директор на АРИБ.