Новата учебна година започна в Аграрния университет в Пловдив

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.10.2019      5970

Аграрният университет в Пловдив отвори вратите си за нови студенти от страната и чужбина на 16 септември 2019 година. Събитието беше приветствано от  зам.- министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов. Проф. Христина Янкова, ректор на университета, обяви началото на академичната 2019/2020 година в Аута и поздрави първокурсниците на учебното заведение. Близо 500 нови студенти е приел тази година университета, от тях 400 са приети държавна поръчка, а останалите ще бъдат платено обучение. От тази академична година земеделският университет ще предлага и нова специалност – “Икономика и управление на регионалното развитие”. Една от най-търсените специалности отново е “Растителна защита”. Чуждестраните студенти в АУ, които ще учат за бакалавъри и магистри, са от ЮАР, Монголия, Гърция, Македония, Сърбия.

В тържественото си слово по случая проф. Христина Янкова подчерта, че студентите са избрали университет с доказал се авторитет в аграрните науки, чиято оценка по десетобалната система от Националната агенция за оценяване и акредитация е 9,61.

По традиция след приветственото слово на ректора на Аграрния университет, абсолвентите предадоха на първокурсниците символите на плодородието. Стефан Кировски от Факултета по Икономика повери на първокурсника Максим Гочев от Факултета по Лозаро-градинарство кошницата на изобилието.

Един от вълнуващите моменти на тържеството беше връчването на ключовете за новия учебен център по практически обучения по растениевъдство и растителна защита. Центърът беше открит през пролетта, но от тази учебна година всички студентите ще имат достъп до него и ще го използват пълноценно. Новата учебна среда е оборудвана със специализирани и лекционни зали за практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети на преподавателите, административни помещения, интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса и за приложение на информационните технологии в растителната защита. Финансирането на центъра се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 3 499 928.11 лева.

На тържеството по случай откриването на новата академична година с почетно звание Доктор хонорис кауза бе удостоена проф. д-р Дорота Ядчек от Западнопомеранския технологичен университет в Шчечин, Полша за изключителния й принос в обучението и развитието на студенти и докторанти от Ау – Пловдив в областта на модерното земеделие.

Гости на празника бяха: доц. д-р Янко Иванов – зам.-министър на земеделието, храните и горите, Петър Петров – и.д. областен управител, Н. Пр. Мачей Шимански – посланик на Полша, Н. Пр. Наргиз Гурбанова – посланик на Азербайджан, Волкан Бозкурт Танйълдъз – вицеконсул, Регионално консулство на Република Турция в Пловдив, Стефан Димитров – прокурист на „Неохим“ – Димитровград и председател на Съвета на настоятелите на АУ, Яна Вангелова – председател на Национално представителство на студентските съвети, гости от Западнопомерански технологичен университет в Шчечин, Полша – проф. Едуард Мелер, декан, проф. Павел Милчарски, зам.-декан и проф. Дорота Ядчак, преподаватели от патрниращи университети по проект ACROSS от Австрия, Чехия, Франция, Германия, Холандия и България, преставители на бизнеса  от Суммит Агро, Лемкен, Интерагри.