Агрометеорологична прогноза до 10 октомври

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.10.2019      1974

През първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Очакваните значителни валежи в началото на периода до 40 l/m2, над по-голямата част от страната с изключение на крайните северозападни райони, ще подобрят почвеното овлажнение и условията за протичането на началните фази от развитието на засетите посеви със зимна рапица. Ще се подобрят и условията за по-качествено провеждане на сезонните почвообработки.

През периода тече оптималния агротехнически срок за засяване на зимните житни култури (пшеница и ечемик) за районите на Северна България. По-подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия за обработка на почвата и торене на площите за зимни и пролетни култури, есенно третиране на заплевелените посеви с хербициди за унищожаване на конкурентната плевелна растителност ще се създават през втората половина на периода. Същото се отнася и за обследване на посевите за появата, развитието и плътността на основни вредители като обикновената полевка, житни мухи, листни въшки и обикновения житен бегач. Периодът е подходящ за предзимно засяване на спанак, салати, чесън за ранно пролетно производство. Подготвят се площите предвидени за засаждане на млади овощни дръвчета (изкопаване на ямките с цел влагонатрупване). През втората половина на периода ще се продължат беритбите на плодовата и зеленчукова реколта.

В югоизточните райони се прогнозира вероятност за градушки в началото на периода и възможност за нанасяне на повреди по неприбраната земеделска реколта.

 

 

Източник НИМХ