Есенно растителнозащитни мероприятия в овощната градина

Автор(и):  д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен
Дата: 26.09.2019      3596

През септември продължава лятно-есенното засушаване. По осезателно се чувства в източните райони, където средната месечна сума на валежите е 25-30 л/кв. м. В западната част на страната не надвишават 40-50 л/кв. м.

В някои години средната месечна сума на валежите достига между  5 и 10 л/кв. м. Средната дневна температура е от 15 до 20 ° С, като след 20-ти септември тя намалява почти с 2-3 °С. Най-високата дневна температура достига 28-32° С, а най-ниската средна температура е между 3 и 8° С.

При тази климатична характеристика условията са благоприятни за появата и намножаването  на многогенерационните  насекоми и акари. Те развиват последните поколения от плътността на която ще зависи до голяма степен вредата през следващата година. През месеца се създават условия за образуването на обилни роси, които са причина за заразявания от струпясването по ябълките и крушите, от картофена мана по късните домати и други.

Ябълки и круши

В началото на месеца трябва да се следи летежът на ябълковия плодов червей (края на второ поколение и частично трето) и при необходимост да се  третира.

След обстоен преглед и установяване на късни зарази от струпясване, а също и против болестите, които се развиват по време на съхранението на продукцията, се третира с Топсин М 70 ВГ - 0,1 %  или Топ плюс 70 ВП -  0,1 %. За доброто съхранение на ябълките и крушите и за намаляване на формите и гниенето по време на лагеруването е добре да се извърши и едно следберитбено третиране с Топсин М 70 ВГ-  0,120 % . След напръскването плодовете се оставят да изсъхнат и се подреждат в хладилни камери или дълбоки и хладни избени помещения.

Лозя

През този период сивото гниене нанася значителни повреди по лозата от прошарването на зърното до консумацията. Затова при влажно и хладно време през септември се  третира  с Топсин М 70 ВГ - 0,2 %. По това време летят и педомерките от третото поколение на шарения гроздов молец. Гъсениците нанасят повреди по зазряваващите или вече узрелите зърна на гроздето. За борба с неприятеля към фунгицидния разтвор се прибавя пиретроид, който е регистриран за употреба.

Едногодишните лозички се покриват с пръст 3-5 см над спойката. Това мероприятие се извършва в края на септември.

Съгласно закона за защита на растенията земеделските стопани са длъжни да използват само разрешени за употреба продукти за растителна защита при дадена култура ивредител, и съответна доза.

Разрешените за предлагане продукти за растителна защита са публикувани в интернет страницата на БАБХ на електронен адрес: http://www.babh.government.bg/ или „Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита” 2019 год.

Закупуването на продукти за растителна защита да се извършва само от търговски фирми, притежаващи разрешение!

Внимание! При работа с продукти за растителна защита да се спазват всички изисквания по охрана на труда, опазване на пчелните семейства от отравяне и околната среда от замърсяване!