Памукова нощенка (Helicoverpa armigera L.)

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.09.2019      4452

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera L.) има нарастваща вредоносност през последните години. В състояние е да  напада повече от 120 вида културни и диви растения. При зеленчуковите видове предизвиква червясване на плодовете на пипера, доматите и патладжана.

Вредят гъсениците, които нагризват листата, бутоните и цветовете, в по-късен стадии засягат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им. Третирането срещу нощенката е ефикасно, когато е насочено срещу младите гъсеници от втора до трета възраст. За да се покрие генерацията е необходимо да се извършат две третирания през интервал 8-10 дни, според метеорологичните условия и последействието на инсектицида.

 

Стратегия за контрол на вредителя

Редовни обследвания на площите. Kонтрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения.

 

Разрешени продукти за растителна защита

Кораген 20 CK 14-20 мл/дка; Авант 150 ЕК 25 мл/дка; Алтакор 35 ВГ 8-12 г/дка; Амплиго 150 ЗК 40 мл/дка; Афърм 095 СГ 150 г/дка; Нуреле Д/ Санба/ Хлорсирин 550 ЕК 50 мл/дка и др.

При биологичното производство на зеленчукови култури могат да се използват рапакс (Bacillus thuringensis subsp. kurstaki, щам ЕG 2348) в доза 100-200 мл/дка регистриран за домати, пипер и патладжан, Синеис 480 СК (Спинозад) 12,5-30 мл/дка. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.