Какво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.08.2019      18953

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

В августовския брой на списание „Растителна защита” представяме Добруджанския институт край гр. Генерал Тошево. Институтът е структуроопределящо звено в системата на Селскостопанската академия. И в качеството си на лидер в българската аграрна наука продължава да демонстрира своя силен ангажимент и отговорност към каузата на родната селекция – успешно развитие на растениевъдното производство в условия на висока конкуренция, реализирана от мащабна трансгранична инвазия. В разговор с доц. д-р инж. Илия Илиев – директор на Института главният редактор на списание „Растителна защита” Весела Шишкова запознава читателите с историята и дейността на земеделската институция. От интервюто ще разберете още кои сортове зърнено-житни култури ще бъдат предлагани на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2019 година, кои са предимствата на сортовете, създадени и отгледани в Института, защо провежданият редовно „Ден на отворените врати” е важно събитие и за гостите и за домакините и какви са прогнозите за пролетниците.

През последното десетилиетие промените в климата са основен въпрос, с който се занимава и ДЗИ като създава нови сортове, характеризиращи се с устойчивост към различни видове абиотичен стрес, въвежадането на нови алтернативни култури и прилагането на принципите на устойчивото земеделие. Друго огромно предизвикателство пред селекцията в Добруджа е растящият дефицит на земя и опазването на плодородието на почвата. Земеделският инстиут се справя отлично с тези задачи като подготвя портфолио от сортове с висока продуктивност и адаптивен потенциал и същевременно с това разработва сортова агротехника, която гарантира безопасност за околната среда и чистота на продукцията.

Безспорен факт е, че Добруджански земеделски институт е единственият

селекционен център  по слънчогледа в България. В настоящия броя може да прочетете за всички сортове и хибриди създадени в Института през дългата му история като водеща селекционна институция. Слънчогледът е основна икономическа култура, която се нарежда на второ място по производство в странта ни. За съжаление размерът и добивите на слънчогледа се определят от редица абиотични и биотични фактори, едни от които са гъбните заболявания. Слънчогледът е високорискова култура по отношение загуба от болести. В броя се спираме подробно на гъбните патогени, които сериозно увреждат добива и качеството на готовата продукция. Гъбните патогени играят съществена роля и при напетняването на листата при зърнено-житните куклтури през периода на вретенене–изкласяване. Каква е разликата между физиологичните листни петна и тези причинени от гъбни патогени, защо се наблюдава ниска ефективност на прилаганите фунгициди и каква  е правилната растителна защита ще научите от проф. д-р Иван Кирякова от ДЗИ.

Селекцията е сложен процес, съпъстван с множество трудности, който изисква много време, труд и енергия. Затова екипът на ДЗИ през последните 60 години развива успешно и създаването на съвременни хексплодни сортове тритикале.

Приятно четене!

Ето какво с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

 

Темата

ПРЕДСТАВЯМЕ

*** – Добруджански земеделски институт край гр. Генерал Тошево

В. Шишкова – Българската селекция има творчески заряд, идеи и мотивация да демонстрира собствената си индивидуалност, да създава разпознаваеми и конкуретни продукти

Г. Михова – Изборът на сорт – ключов фактор за ефективното зурнопроизводство

Г. Михова  – Предизвикателствата в селекцията ечемик

Г. Георгиев – Нашата нова генерация слънчогледови хибриди са високо интензивен дормат за управление на добива

Х. Стоянов, В. Байчев – Сортовете тритикале – уникален продукт с разнообразно приложение

В. Енчева  – Слънчогледът – високорискова култура по отношение на болестите

I. Гъбните патогени, разнясящи се по въздушен път, са сериозна заплаха

II. Измененията в климата засилват агресивността на почвените патогени

И. Киряков – Физиологични листни петна по зърнено-житните култури

Неприятели

Е. Цолова и др.  –Контрол на Drozophila suzukii при биологично производство на малини

Карантина

Нови вредители по ореха

Б. Катинова – Garella musculana

И. Иванова – Язви по ореха

Б. Катинова – Орехов корояд

Светофар

*** – Агропал препоръчва: Схемa за опазване от болести и неприятели на листни и челеви зеленчуци, на моркови и лук

Училище за специалисти

Проф. Стефан Горбанов – Хранене при лозата

Проф. Марияна Накова – Неинфекциозни болести по лозата

 

Списание Растителнамзащита семена и торове“ няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.