Агрометеорологична прогноза за края на юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.07.2019      1385

В каря на юли вегетационнте процеси при земеделските култури ще протичат при температури около климатичните норми. Очакваните валежи в средата на периода, предимно в Западна и Централна България ще продължат да осигуряват необходимата за нормалното развитие на селскостопанските култури вода.

При слънчогледа ще протича фаза наливане на семената, а в края на периода  в южните райони на страната ще се осъществява и фаза узряване. При царевицата ще се наблюдават различни фенологични фази, в зависимост от ранозрелостта на хибридите – цъфтеж, изсвиляване и потъмняване на свилата, млечна зрялост и преход от млечна към восъчна зрялост.

През периода се препоръчва растително-защитните дейности при зеленчуковите култури да бъдат насочени за предпазване от мана, срещу листни въшки и цикади, пренасящи различни вирусни заболявания (столбур по пипера, краставична мозайка по зеленчуковите култури от сем. Картофови). В лозовите масиви ще се провеждат третиранията за предпазване от оидиум.

Условия за извършване на агротехническите мероприятия (растителнозащитни пръскания и довършване жътвата на пшеницата) ще има в началото и в края на периода, когато се прогнозира време без валежи. Отново са възможни градушки и влошаване качествата на зреещата плодова и зеленчукова продукция.

 

Източник НИМХ