Продуктовият формат на Кортева за борба с плевелите в царевица и слънчоглед

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.07.2019      8660

Високи нива на интензитет, реактивност и резултатност

Добрата новина: На пилотна платформа край великотърновското село Карайсен екип на Кортева демонстрира пред многобройна професионална аудитория от Централна Северна България голямото портфолио хербициди и хербицидни комбинации -инструментариумът на компанията за управление на рисковете при заплевеляване на царевица и слънчоглед. Присъстващите имаха привилегията да видят и новата генетика слънчогледови хибриди - АкваМАКС - високоолеинови, толерантни на новите раси мана, които ще бъдат позиционирани на българския пазар през следващата година.

Още по-добрата новина: Демонстрационният опит е изведен в опитното поле на професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" в Павликени. Възпитаниците на това водещо земеделско училище в България са участвали активно в целия технологичен процес - агротехника и растителна защита.

Заслужава да бъде отбелязан многозначителният факт: утрешните аграрни специалисти са работили заедно с агрономите на Кортева в реална среда - в подготовката на работната схема за опазване на царевицата и слънчогледа от плевели, както и в изпълнение на приетата концепция за действие.

Планираното създаване на самостоятелната и независима компания Кортева след сливането през 2017 г. на DuPont Pioner, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences е един многофункционален стратегически проект от световен мащаб, една широкоформатна трансформация, осъществена на високо ниво от визионерски корпоративен инженеринг. Кортева днес е лидерска многоцелева технологична компания в семенарската и агрохимическата индустрия в глобален план. Създаването и позиционирането на световните пазари на тази нова компания демонстрира намерението да бъдат съчетани силните страни на съществуващите до 2017 г. три водещи в агробизнеса компании под силния бранд на Кортева, създавайки по този начин ползотворна синергия.

Новата компания Кортева се съсредоточава върху предоставянето на наука, решения и услуги в реална полза на земеделската общност по цял свят, което означава:

  • интегрирани оферти за семена, растителна защита, опит и знания,
  • иновативни продукти - пестициди и семена за увеличаване на производството и рентабилността,
  • повече иновации в анализа на данни, прецизна агротехника, подобрени изходни признаци, както и обещаващи нови, технологии.

Демонстрационният опит на Кортева, реализиран на опитното поле на Професионалната гимназия по аграрни технологии в Павликени, с прякото участие на учениците, е послание. Как го разчетохме? Като индикация, че екипът на компанията променя перспективата, показва нов тип пазарно  мислене и пазарно поведение, генерира нова енергия в творческия си замисъл. Кортева дава ясен знак, че ще планира и ще мери част от бизнес резултатите си през социалния ефект. Кортева вдига нивото на информираност на учениците от професионалния образователен сегмент, утрешни водещи земеделски специалисти. Кортева в качеството си на ангажиран, отговорен ментор и лоялен партньор формулира съпричастност и подкрепа за обществена активност и извън учебната дейност. Съгражда мотивационна среда, в която утрешните млади земеделци да се чувстват специални, достатъчно значими в истинска работна обстановка, създава у тях усещане за собствена професионална визия - да упражняват своите компетенции и умения, да култивират апетит към иновации, да бъдат динамични и разпознаваеми.

Казано накратко: Екипът на Кортева активира своебразен , нетрадиционен формат за водене ана активни политика в рамките на своя основен бизнес. Това е следващата добра новина в рамките на едно на пръв поглед рутинно събитие на полето край село Карайсен. /РЗ/