Златна праскова 2019

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 23.07.2019      3926

За осма поредна година на 25 юли в с. Гавраилово, общ. Сливен ще се проведе празникът Златна праскова – 2019”.

На празника на прасковата в община Сливен ще има семинар, на който ще бъдат засегнати следните теми:

1. Състояние и тенденции при производството на праскови – с участието на водещи специалисти от Института по овощарство в гр. Пловдив.

2. Лекция на НССЗ в подкрепа на малките земеделски стопанства, включваща подготовка на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” и подмярка 4.2.2 "„Инвестиции в преработка–маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020г."

3. Представяне на проект NEFERTITI „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации по Програма Хоризонт 2020 и ползите от проекта за земеделските стопани в т.ч.:

- представяне на основните теми и демонстрационни дейности на хъб България на мрежа 07 „Подобряване  на ефективността на хранителните вещества в градинарството";

- представяне на основните теми и демонстрационни дейности на хъб България на мрежа 09 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“;

- представяне на видео материал, заснет по време на демонстрационно събитие по темите на двете мрежи.

4. На празника ще се проведе дискусия  и представяне на препарати за растителна защита при производството на праскови.

5. Част от програмата включва и посещение на линия за заготовка на праскови за износ „Българска праскова“, демонстрация на селскостопанска техника, прикачен инвентар и капкова система за напояване.

Гостите на събитието  ще имат възмоножстта да учстват и в различните конкурси, които ще се проведат също на 25 юли в с. Гавраилово.

„Златната праскова“ ще бъде закрита със специалната вечер с певците и музикантите от Долината на прасковите.

Организатори на събитието са Община Сливен, Министерството на земеделието, храните и горите, Кметството в с. Гавраилово, Народното читалище Слънце 1928 с. Гавраилово, Институтът по овощарство в гр. Пловдив, Организацията на производителите на праскови „Българска праскова“ ООД и Националната служба за съвети в земеделието.

 

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА