Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.07.2019      7709

На 7 юни за пореден път в Добруджанския земеделски институт край гр. Ген.Тошево се състоя Ден на отворените врати. Тази година той се проведе в рамките на събитието, „Дни на Тодор Рачински“ по повод 90-годишнината от рождението на бележития български селекционер на пшеница. Тодор Рачински е селекционер на пшеница в Добруджанския земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Директор на института е от 1974 до 1980 г. Създава 22 сорта пшеница. Завършва жизнения си път на 26 декември 1980 г. при автомобилна злополука, оставяйки след себе си трайна следа и ценно наследство за поколенията. На тази годишнина  бе посветена и Международната научна   конференция „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“.

Основната цел на Деня на отворените врати е  да бъдат поканени фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна, които да се обединят около идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от висококачествени и високодобивни български сортове зърнено-житни култури. Защото безспорен е фактът, че за условията на България най-подходящи за отглеждане си остават сортовете на българската селекция, тъй като още при създаването им селекционерите залагат на показатели, които ги правят пригодни за отглеждане в почвено-климатичните условия на страната. Освен това се преследва не само висок добивен потенциал, но и високо качество на зърното. По този начин българските сортове се превръщат в гаранция за сигурност в родното земеделие.

Представени бяха над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени и отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджанския земеделски институт. На този ден присъстващите имаха възможностна да разгледат на място развитието на посеви от сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик. Сред тях са сортовете обикновена пшеница от група А, отличаващи се с отлично качество на зърното - Аглика, Милена, Лазарка, Мерилин, Галатея и Пчелина; от група Б - Божана, Стояна, Рада, Кристи, Карина, Корона, Косара, Горица, Ками, Калина, Катаржина, Енола, Сладуна, Киара и Драгана; твърда пшеница - Малена, Северина, Мирела, Мелина, и Мирабел; тритикале - Добруджанец, Колорит, Благовест, Респект, Дони-52, Борислав и Атила; ечемик Тангра и Ахат. Специалисти от института информираха многолюдната аудитория по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.

Представители на най-новата селекция на Добруджанския земеделски институт край гр.Ген.Тошево са пшениците Никодим, Фани и Ласка, тритикалето  Борислав и твърдата пшеница  Малена, както и сортът мека пшеница от алтернативен тип Мореса. А от хибридите слънчоглед особен интерес предизвикаха конвенционални Деведа, ими-устойчивият Енгима и сулфо-устойчивият Дара.

Отличителна черта на най-новата селекция зърнено-житни култури на ДЗИ е тяхната екологична пластичност, устойчивост на най-разпространените болести, висок добивен потенциал и много добро качество на зърното.