Неустойчиво време и нанднормени температури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.06.2019      1244

През повечето дни от седемдневния период (21-27.06.2019) агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и наднормени температури. В началото на лятото прогнозираните екстремно високи максимални температури, на места до 37-38°С, ще затормозяват вегетацията на пролетните култури. Тези стойности ще имат негативно въздействие върху формирането на репродуктивните органи при някои зеленчукови култури (градинския фасул, домати, пипер краствици и др.), а при ниска атмосферна влажност могат да причинят окапване на цветовете и завръзите. Понижение на температурите и подобрение на условията за развитие на земеделските култури се прогнозира в средата на периода.

През периода при пшеницата в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, а във високите полета - млечна и преход към восъчна зрелост. При слънчогледа ще се осъществява образуване на съцветие, а на места в Дунавската равнина (агростанциите Бъзовец, Павликени) при посевите ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. При царевицата ще протича листообразуване. В края на периода при ранните хибриди ще се наблюдава начало на фаза изметляване. До фаза изметляване царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от икономически най-важните вредители - царевичния стъблопробивач. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (ПИВ) (10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо навременно инсектицидно третиране (срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата).

Валежите през периода на много места в страната, с изключение на югоизточните райони и по Черноморието, временно ще възпрепятстват жътвата на ечемика и пшеницата. Отново се прогнозира повишена вероятност за градушки, риск за полягане на посевите и разпиляване на зърното. След градушка се препоръчва засегнатите зеленчукови култури и лозите при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди.

 

 

 

Източник НИМХ