Какво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.06.2019      13439

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

В юнския брой на списание „Растителна защита” основната тема е нехимичните методи и средства срещу вредителите по зеленчукови култури. Отдавна е известен фактът, че зеленчуците от сезонна се превръщат в целогодишна даденост на пазара, което налага тяхното интензивно производство, отговарящо на непрекъснатото им търсене. В резултат на увеличената нужда за свръхпродукция се създават и условия за натрупване на неприятели и патогенни микроорганизми в почватата и поради тази причина се увеличава и броя на третиранията с химични продукти за растителна защита. В резултат се замърсява продукцията и околната среда и се създава риск за човешкото здраве.

Световните тенденции в земеделието се обръщат към различни алтернативи на конвенционалното производство, които намаляват употребата на пестициди и гарантират безопасна зеленчукова продукция. Така от 2014 година с директива на ЕС интегрираните системи за производство и биологичният метод за борба с болестите и неприятелите при зеленчуците стана задължително изискване за европейския пазар.

В съвременната растителна защита навлизат нови пестициди на базата на растителни екстрати фитопестициди, които имат репилетно и токсично действие спрямо вредителите. Европа е на едно от първите места по производство и употреба на биоагенти, които навлизат все повече в растениевърдството.  Отчитането на важната роля на вредителите в агробиоценозите и редуцирането на стремежа за максимален добив през последните години постави нови хоризинти пред развитието на световната растителнозащитна наука. Все повече се залага на минерални соли, етерични масла, растителни екстрати, биологични агенти микро и макро(биоагенти), компости, устойчиви сортове, агротехнически мероприятия, покривните куклтури, соларизацията и биофумигацията с оглед  намаляване на замърсяването на околната среда и зеленчуковата продукция с остатъчни количества от пестициди и ограничаване на резистентността на вредителите срещу честата употреба на ПРЗ.

Проблемът в съвременното зеленчукопроизводство, свързан с ограниченото използване на екологосъобразните средства за растителна защита, се дължи до голвма степен на недостатъчните познания и информираност относно алтернативните методи; ограничения избор на пазара на разрешени за употреба биологични растителнозащитнои продукти и вс еоще неосъзнатата роля на биоразнообразието като решаващ фактор за фитосанитарното състояние на културите.

Приятно четене!

Ето с какво още ще ви запознаем в настоящия брой:

Темата

С. Мишева – Нехимични методи и средства срещу вредителите по зеленчуковите култури

В. Янкова, Д. Маркова – Биоинсектицидите срещу неприятелите по зеленчуците

Г. Нешев – Алтернатива на химията срещу почвените патогени в оранжерии

В. Харизанова – Биоагентите – естествени врагове на неприятелите

Д. Маркова и др. – Присаждането на краставици – възможност за повишаване на устойчивостта към почвени патогени и нематоди

М. Найденов –Многофункционална помощ за културите

Антистрес

А. Василев–Полезни ефекти на биостимулантите за повишаване на толератността н арастенията към засушаване

Карантина

И. Иванова – Phythophtora ramorum – как да я разпознаем?

Светофар

*** – Агропал препоръчва: Схемa за опазване на домати и патладжан от вредители

Събития

*** – На Байер Агро Арена 2019: Нова порция агрохимия и генетика за растеж и устойчивост

*** –Семенарска къща „Садово”: Работим на високо ниво!

Училище за специалисти

П. Абрашева – Вирусни и вирусоподобни болести по лозата

Списание Растителна защита семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.