Проектът на Ариста ЛайфСайънс за защита на конвенционалната рапица: Висок индекс на успешност!

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.06.2019      6638

На пилотната платформа в с.Странско, област Стара Загора, екип на фирмата показа на земеделските производители от Южна България работата на пестицидите, биостимулантите и листните торове от корпоративния портфейл, възможните подобрения в отделните групи  фактори за постигане на стабилен, устойчив, здравен статус на рапицата, чиято ефективна растителна защита в България все още не е еднопосочен процес с утвърдени правила. Този ключов инструмент продължава да бъде обект на спорове, конкурентни амбиции и претенции, на разнопосочни сигнали, на пристрастия и спекулации. Това обстоятелство, според анализаторите, не бива да се драматизира и преекспонира. Защото всеки земеделски производител е в състояние и е в негов интерес да избере правилния търговски партньор, да направи своя информиран избор.

Проектът на АристаЛайфСайънс за защита на конвенционалната рапица впечатлява професионалната аудитория със своята креативна визия, със своя продуктов ресурс от висок клас. Това дума да няма, е важно. Но още по-важно е, че корпоративният инженеринг предлага съвсем нов идеен заряд, нова философия, която може да бъде дефинирана така – ефективността най-често се базира на активностите, които променят и разчупват стериотипите. Технологиите Physio activator  и  Ryyt ZC излъчват ясни сигнали в подкрепа на това твърдение. Как да разчитаме тези сигнали? Високият, устойчив, висококачествен добив, не може да бъде постигнат единствено с инструментите на традиционната растителна защита – хербициди, фунгициди, инсектициди. Необходима е трансформация, диферсификация на портфейла. В смисъл: освен директната атака срещу биотичните фактори – вредителите, в системата се включват технологични решения за въздействие и управление на растителната физиология. По този начин се стимулира имунната система, хранителния режим, фотосинтезата, т.е. всички механизми за успешна борба с предизвикателствата на абиотичните фактори, чийто тренд е с устойчиви параметри. Ариста ЛайфСайънс доказва, че съвременната иновативна растителна защита е сбор от средства за възпиране, стопиране и елеминиране вредната дейност на биотичните и абиотичните фактори.

Ариста ЛайфСайънс управлява своите компетенции и в търговската си политика. По отношение на продуктите за растителна защита на рапицата, една перспективна земеделска култура с определено по-добро бъдеще в България, компанията предлага комплекс от ценови опции. Така например, инсектицидът Цитрин Макс е доказателство за оптимално съотношение между цена и качество, без аналог на българския пестициден пазар.Силвет е ексклузивен продукт на търговския партньор на компанията – фирмата Агрофарм Н, Пазарджик. Което означава, че пазарната му цена е възможно най-добра за крайния клиент. Биостимулантите Тонивит и Мултолео, и омокрителят Силвет са супер печеливша инвестиция. Възвращаемостта е много голяма!

Казаното до тук потвърждава известния факт, че Ариста ЛайфСайнс е високо технологична, визионерска компания, на водещи позиции в световната агрохимическа индустрия. Тя променя света на растителната защита, променя пазарните нагласи и очаквания. Има ясна визия за развитието и позиционирането на своите новаторски бизнес идеи. Има сили, амбиции и желания да върви напред, да създава иновации, да надгражда постигнатото!