Опасност от градушки и интензивни валежи

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.06.2019      1181

В периода от 7 до 13 юни има сериозна опасност от градушки и интензивни валежи, което ще доведе до нанасяне на щети по земеделските култури (полягане на пшеничните посеви, нараняване на плодовете при трайните насаждения)

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от неустойчиво време с чести превалявания. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при температури близки до климатичните норми.

При пшеницата, в полските райони на страната  ще протича фенофаза млечна зрелост, а при посевите от ечемик ще се осъществява преход от млечна към восъчна зрелост. При зимната рапица ще се наблюдава фенофаза узряване. При пролетните окопни култури (царевица и слънчоглед) ще продължава листообразуването. Наедряване на плодовете ще протича при овощните видове.

През периода пшеничните посеви трябва да се обследват за наличието и дейността на вредната житна дървеница. Провеждане на инсектицидни пръскания се налагат при достигане на икономическия праг на вредност (2 бр. ларви/m2). При семковите овощни видове, растителнозащитните мероприятия са свързани с борба срещу струпясването и ябълковия плодов червей. При костилковите видове се цели предпазване от брашнеста мана, от вредната дейност на плодовите червеи. Предвид честите превалявания се препоръчва употребата на фунгициди с комбинирано контактно и лечебно действие.

Условия за работа на полето ще се създават през първите дни от периода. Остава вероятността за градушки и интензивни валежи през втората половина на периода, и нанасяне на щети по земеделските култури (полягане на пшеничните посеви, нараняване на плодовете при трайните насаждения). 

 

 

Източник НИМХ