Ден на отворените врати в Добруджанския земеделски институт

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.06.2019      5808

На 7 юни 2019 г. от 10.00 ч. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево ще се проведе традиционното събитие –  Ден на отворените врати, което тази година е включено в честването на Дни на Тодор Рачински ( 5-7 юни). По повод навършването на 90-годишнината от рождението на бележития селекционер на пшеница се организира Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“ и Ден на отворените врати  в Добруджанския земеделски институт.

 

Ден на отворените врати – 7 юни 2019 г.

На участниците ще бъдат представени сортовете зърнено-житни култури, отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт. Ще им бъде предоставена възможност да разгледат на място развитието на семепроизводните посеви на сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, създадени в Добруджански земеделски институт, семена от които ще бъдат предлагани на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2019 г. Участниците ще имат възможност да разгледат и демонстрационни парцелки, засяти с пет сорта полски фасул, четири от които са подходящи за директно механизирано прибиране. Специалисти от института ще предоставят информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.

След обиколката на опитните полета и производствените участъци са предвидени дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната и делови контакти.

 

Дни на Тодор Рачински

По повод 90-годишнината от рождението на бележития селекционер на пшеница Селскостопанската академия - София, Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево, Съюзът на учените в България – клон Добрич и Националната асоциация на зърнопроизводителите организира между 5 и 7 юни 2019 г. Дни на Тодор Рачински.

В рамките на събитието ще се проведат:

Международна научна конференция: „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“ – 5-6 юни 2019 г., парк-хотел „Изида“ – гр. Добрич. Основната цел на конференцията е да се популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които откриват нови перспективи за развитието на конкурентно земеделие.

Ден на отворените врати – 7 юни 2019 г., Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

 

В памет на Тодор Рачински (1929-1980)

Тодор Рачински е знаменит учен и селекционер, изградил и развил агрономическата наука като водеща и конкуретноспособна на световно ниво. Неговите селекции и проучвания върху качеството на зърното на пшеницата вдъхновяват съвременните му български колеги и международни селекционери и доказват огромния ангажимент на Рачински в името на местната земеделска наука.

Селекционер на пшеница в Добруджански земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Директор на института от декември 1974 до 1980 г.

В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели.

Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации, които са ценен източник на информация за учени с широк спектър на изследователска дейност и по-специално за генетици, селекционери, преподаватели и студенти.

Завършва жизнения си път на 26 декември 1980 г. при автомобилна злополука, оставяйки след себе си трайна следа и ценно наследство за поколенията.