Какво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.05.2019      13317

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

За тема на майския брой на списание „Растителна защита” сме избрали да представим една от най-ценните житни култури в цял свят – ориза. Той се отглежда в 113 страни и задно с царевицата и пшеницата се счита за основна продоволствена храна. Любопитното е, че това е култура, която може да се отглежда навсякъде с изключение на Антрактида.

Съдържанието на протеин и на скорбяла са двата доминиращи фактора в модерното земеделие, определящи качеството на зърното. Оризът, освен че е важен източник на въглехидрати и белтъчини, осигурява и богата гама на микроелементи, което го нарежда на водещо място в условията на нарастване нуждите на населението от здравословна храна.

В България днес поради обективни (климат, ограничени подходящи почви) и субективни причини (непрекъснати реорганизации, преустройства, промени в собствеността и др.) в последните две десетилетия се наблюдават временни спадове и последващи възстанявявания на заетите площи. Въпреки всичко през последните няколко години има известна тенденция за нарастване на добивите, като през 2015 г. са реколтирани 124 000 дка. През 2017 г. оризовите стопанства в България са 85, размерът на полетата, където се отглежда ориз, са от 30 до 600 ха, среден размер – 150 ха. Преработката се осъществява в 17 броя оризарни на територията на страната.

От списанието можете да разберете още повече за историята, традициите, тенденциите и предизвикателствата в производството на ориз в България.

Анализът на състоянието на оризопроизводството в страната разкрива сравнително благорпиятни переспективи за бъдещето му развитие. Оризът е култура, която позволява възможсността за пълна механизация при отсъствие на тежък физически труд. Новите интродуцирани сортове, ефикасните хербициди и съвременната технолгия на отглеждане са също чудесни предпоставки през последните години стопаните да се обърнат към отглеждането на тази култура. Не на последно място ще отбележим и факта, че технологично сам човек може да се грижи за 300-500 дка. Ако масивите бъдат окрупнени и се използва адекватна напоително-отводнителни съоражения автоматично реколтираните площи и съответно добива могат да се увеличат.

В броя на списанието ще прочетете още за българските сортове ориз, създадени в ИРГР “К. Малков” , Садово и отличаващи се с продуктивни възможности, които превъзхождат стандартния сорт за страната Османджик 97 (Турция).

За съжаление оризът се атакува от голям брой вируси, бактерийни и гъбни заболявания, които при подходящи климатични условия и при отглеждане на чувствителни сортове могат да причинят сериозни щети. Също така повече от 200 вида растителнопаразитни нематоди са свързани с ориза. За всички болести, неприятели и плевели по ориза ще получите пълна информация от настоящия брой.

Приятно четене!

Ето какво още може да очаквате в настоящия брой:

Темата

Т. Георгиева – Оризът в България – тенденции и предизвикателства

С. Тошева – С нов поглед към традицията

М. Накова – Кои са най-вредоносните болести?

Д. Маркова– Оризовата нематода е сериозна заплаха

М. Димитрова – Оризови полета без плевели

 

Внимание: Инвазивни видове

I. В. Кърпчев –  Охлюви от род Pomacea (Apple snali)

II. Д. Станева  – Оризова галова нематода

III. Д. Станева – Японска оризова цистообразуваща нематода

 

Антистрес

А. Харизанова, Л. Колева – Вълкова – Силицият – полезен хранителен елемент, повишаващ толератността към абиотичния стрес

 

Карантина

С. Стаменова  – Прилагане на Международния стандарт 15 за регулиране на дървен опаковачен материал в международната търговия

 

Светофар

*** – Агропал препоръчва: Схеми за опазване на картофи и пипер от болести и неприятели

 

 

Училище за специалисти

А. Харизанов – Неприятели по лозата

 

Списание Растителна защита семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.