Влажното време през първата половина на май е предпоставка за развитието на гъбни патогени

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.05.2019      1664

Влажното време ще бъде предпоставка за появата и развитието на гъбни патогени, предпазването от които изисква прилагането на системни фунгициди.

През периода 03-09 май се прогнозират динамични и променливи агрометеорологични условия. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при по-ниски средни температури от климатичните норми и чести валежи, съгласно синоптичната прогноза.

През първата половина от периода се очакват валежи, на много места в полските райони на страната и интензивни, с което ще се поддържат подобрените почвени влагозапаси след преодоляното ранно пролетно засушаване. Очакваното ветровито време допълнително ще ограничава възможностие за провеждане на растително защитни мероприятия при посевите със зимни житни култури, рапица, при трайните овощни насаждения.

През периода при пшеницата ще протичат фазите вретенене, преход от вретенене към изкласяване и изкласяване. При рапицата ще се наблюдава цъфтеж, формиране и нарастване на шушулките. При засетите пролетни култури ще се осъществява листообразуване.

Влажното време ще бъде предпоставка за появата и развитието на гъбни патогени, предпазването от които изисква прилагането на системни фунгициди.

В края на периода се прогнозира подобрение на агрометеорологичните условия (започващо повишение на температурите, отслабване на вятъра, малка вероятност за валежи) и създаване на по-благоприятни възможности за извършване на агротехнически мероприятия.

 

 

Източник НИМХ