В началото на май има подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.05.2019      1682

В края на април и началото на май се очаква промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираното повишение на температурите, в съчетание с подобрените почвени влагозапаси от предходния период, следствие на падналите валежи, ще създават условия за ускорено протичане на вегетационните процеси при земеделските култури.

През периода при пшеницата в Северна България ще се наблюдава фаза вретенене, а в част от Южна България и начало на фаза изкласяване. При посевите с рапица в Дунавската равнина ще протичат фазите бутонизация и цъфтеж, а в Южна България ще се наблюдават масово фаза цъфтеж и образуване на шушулки. При засетите площи със слънчоглед ще протича листообразуване (формиране на 1 – 2 двойка същински листа). При царевицата ще се наблюдават фазите поникване и начало на листообразуване.

При зимните житни култури през периода на фазите вретенене и изкласяване щети по растенията нанасят обикновената житна пиявица и вредната житна дървеница. Посевите трябва да бъдат обследвани и за появата и развитието на брашнеста мана. При достигане и развитие на болестите и неприятелите над икономическия праг на вредност е наложително провеждане на третиране с пестициди.

При овощните видове след преминаване на цъфтежа се провежда третиране с фунгициди срещу ранното кафяво гниене по костилковите, къдравост по прасковата, струпясване по семковите овощни видове.

Подходящи условия за провеждане на сезонните агротехночески мероприятия (растителнозащитни пръскания, почвообработки в овощните насаждения) ще има в началто и в края на периода, когато се прогнозира относително по-стабилно време без валежи.

 

Източник НИМХ