Модерно образование по растениевъдство и растителна защита в Пловдив

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 15.04.2019      2162

Новият учебен център за практическо обучение по растениевъдство и растителна защита в Аграрния университет беше открит официално на 12 април в Пловдив.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заедно с ректора на Аграрния университет проф. Христина Янчева откриха вчера официално новия учебен център за практическо обучение по растениевъдство и растителна защита. Модерният корпус се намира на територията на университета и е изграден по Оперативна програма “Региони в растеж”. Сградата разполага с оборудвани специализирани кабинети за практическо обучение по ботаника, химия, фитопатология, ентомология, растителна защита, растениевъдство, хранилища, подготвителни помещения, кабинет на преподавателите, лекционни и интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации и за приложение на IT технологии в растителната защита.

Стойността на проекта е близо 3,5 милиона лева, като тук се включва и новото оборудване на двуетажната сграда, която разполага с осем големи учебни зали и лаборатории. В тях ще се обучават близо 600 студенти от Аграрния университет.