Брой 3/2019 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.04.2019      13557

Вижте кои са актуалните теми в този брой

За тема на априлския брой на списание „Растителна защита” сме избрали пипера от вида Capsicum, който е основна зеленчукова култура по целия свят. Той произхожда от Америка, а през XVII век е бил култувиран в Южна и Средна Европа като подправка и лекарствено средство.

В България селекционната програма по пипера е насочена към създаване на по-високодобивни сортове, устойчиви на икономически важни болести и неприятели, с отлични вкусови качества, определени от съдържанието на сухо вещество, захари, киселини и съдържание на витамин С. От години в Института по зеленчукови култури "Марица" в Пловдив се провеждат целенасочени проучвания във връзка създаването на устойчиви сортове. Институтът има дългогодишен опит при създаването на селекция  на устойчивост към вертицилийното увяхване с причинител Verticillium dahliae Kleb.

Пиперът е чувствителен към голям брой неприятели и болести. Антракнозата по пипера например е изключително вредоносна болест, предизвикваща сериозни загуби в добива и качеството на продукцията. Причинява се от гъбни патогени, отнасящи се към рода Colletotrichum. И най-малкото петно, което се появява в следствие на болестта понижава неговата пазарна стойност. Освен добре познатите болести специалистите се борят напоследък и с нови болести по плодовете на пипера, какъвто е случая с Phomopsis capsici, установен за първи път в страната през 2007 г.

Освен това не всички болести могат да се третират с пестициди. Всички вирусни и микоплазмени болести по пипера причиняват до 100%  загуба на продукцията. В тази група болести е много важно да се знае, че борбата с тях се основава предимно на санитарно-хигиенни и агротехнически техники. Само при векторно преносимите вируси е възможно да се използват инсектициди. Вирусните болести се смятат за лимитиращ фактор за производството на пипера, тъй като много от тях се пренасят със семена, работен инвентар, многогодишна плевелна растителност.

При семепроизводството е необходимо да се извършва превантивно третиране на семената за елеминиране на вируси. В броя подробно ще ви запознаем с цялостната профилактика на всички етапи на семепроизводството.

Не бива да подценяваме и смучещите насекоми, като листни въшки, трипсове, белокрилки и цикади, които освен преки повреди по растенията, могат да причинят и косвени загуби като преносители на вируси и микоплазмени болести.

Друга опасност за пипера, отглеждан в полеви условия, разбира се остава борбата с плевелите, които извличат 2-3 пъти по-бързо вод аи хранителни вещества от почвата и така се явяват основен конкурент в процеса на развитие на зеленучковата култута.

Приятно четене!

Ето какво още може да очаквате в настоящия брой

 

Темата

С. Машева – Пиперът – основна зеленчукова култура

Р. Родева, З. Стоянова – Антрактноза по пипера

Р. Родева, З. Стоянова – Внимание: Нова болест по плодовете на пипера!

В. Радева/Иванова и др. – Вирусни и микоплазмени болести

Г. Пасев и др. – Чисти от вируси семена

В. Янкова, Д. Маринова – Неприятели преносители на икономически важни болести по пипера

Н. Вълчев – Възможности за борба с плевелите

В. Тодорова – Сортове пипер с повишена устойчивост към вертицилийно увяхване

Болести

М. Боровинова – Бактерията Pseudomonas syringae p.v. syringae е заплаха за черешите

Неприятели

И. Лечева, Н. Палагачева – Хоботни бръмбъри – неприятели по овощните култури

Антистрес

Н. Нешев и др.  – Използване на биостимулантите за преодоляване на хербицидната токсичност

Карантина

И. Иванова  –Вредителите, които минават границата без паспорт и предупреждение

Светофар

*** – Агропал препоръчва: Схеми за борба с болестите и неприятелите по лозата

Събития

*** Суммит Агро:Смело напред към важните неща!

Училище за специалисти

М. Наков, Б. Наков – Гъбни болести по лозата

 

Списание Растителна защита“ & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.