Дейности в черупкови овощни насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.04.2019      2008

На 10 април 2019 г. в гр. Русе ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе), Шуменски университет „Е. К. Преславски“ и Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на тема: „Дейности в черупкови овощни насаждения. Възможности за сдружаване в сектор черпукови плодове“.

Доц. д-р Кирил Славов, ШУ „Е. К. Преславски“ ще запознае присъстващите с методите за създаване на орехово насаждение, както и с начините на резитба за оформяне на короната и резитба за плододаване. Лекторът ще разяси какви грижи е необходимо да се полагат през периода на неплододаване. На срещата представител на дирекция „Пазарни мерки и организации на  производители”, МЗХГ ще представи на земеделските стопани възможностите за сдружаване в сектор черупкови плодове.

Експерти от ТОО - Русе към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Русе, пл. „Свобода“6, зала „Панорамна“ , сградата на Областна администрация - Русе.

 

Програма на събитието може да видите ТУК