Aгрометеорологична прогноза за месец април 2019

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 09.04.2019      1242

В началото на април, необичайно за сезона, лимитиращ фактор за развитието на есенните посеви и засетите пролетни култури в голямата част от полските райони ще бъде дефицитът на влага в горните почвени слоеве. Вследствие поднормените валежи през февруари и март на много места в страната почвените влагозапаси в 50 сm и 100 сm слой са незадоволителни за началото на пролетта. Най ниско е нивото на влагозапасите при зимните житни култури в 50 сm слой в южните и източните райони, на места под 60% от пределната полска влагоемност (ППВ).

През втората половина от първото десетдневие се прогнозират валежи и подобрение на условията за вегетацията на земеделските култури. През този период братилите през есента посеви с пшеница и ечемик ще встъпят във фаза вретенене. При рапицата, зимувала във фаза розетка, ще протича образуване на разклонения и бутонизация. Във фаза бутонизация (от зелен до жълт бутон) тя се напада от най-опасния вредител - рапичния цветояд. При необходимост (праг на икономическа вредност >5 бръмбара на растение) инсектицидно третиране при рапицата се провежда преди фаза цъфтеж.

През второто и третото десетдневие  агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. Развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при температури близки до климатичните норми. Очакваните валежи, около и под нормата, ще подобрят влагозапасите предимно в 50 сm слой. Те ще бъдат от важно значение за зимните житни култури, при които ще протича масово фаза вретенене. През тази фаза изискванията на растенията към влагата в почвата рязко нарастват. В края на април най-рано вретенилите, в края на март, посеви с пшеница ще встъпят във фаза изкласяване. Междуфазният период вретенене – изкласяване е критичен за заразяване на пшеницата с брашнеста мана и кафява ръжда. През този период трябва да се следи и за появата и вредата дейност на житната дървеница, обикновената житна пиявица и пшеничния трипс.

През втората половина на април при рапицата ще протича масово фаза цъфтеж. При слънчогледа и царевицата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и листообразуване.

До края на второто десетдневие не се изключва вероятността за образуване на слани, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюневия разсад.

През второто десетдневие почвените температури в 10 сm слой в равнинните  райони ще бъдат с подходящи стойности  за сеитбата на царевица за зърното, а в края на третото - и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши).

Очакваното променливо време през месеца, с чести превалявания, ще бъде предпоставка за развитие на някои гъбни болести по овощните култури (ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата, сачмянка, струпясване по ябълката и крушата, загиване на завръзите по дюлата и др.). Подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания при овошките ще има в началото на април, в началото и в края на второто и третото десетдневия.

 

 

Източник НИМХ