В началото на април ще има условия за образуване на слани

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.04.2019      1319

В края на март агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури, надвишаващи климатичните норми и валежи без стопанско значение, което определяше развитието на земеделските култури в условия на ограничени влагозапаси в коренообитаемия почвен слой.

В началото на април се прогнозира понижение на минималните температури (до минус 2 – 3° С) и условия за образуване на слани, което ще застрашава от повреди овошките встъпили във фаза цъфтеж.

През втората половина на периода се прогнозира повишение на температурите, но отсъствието на съществени валежи ще е ограничаващ фактор за началните фази от развитието на засетите пролетни култури и за протичането на вегетационните процеси при есенните посеви.

През периода при пшеницата и ечемика ще протичат фазите братене и преход от братене към фаза вретенене. При зимната рапица ще се наблюдава фазата образуване на разклонения. При костилковите овощни видове ще протича фаза цъфтеж.

Периодът съвпада с агротехническите срокове за сеитба на слънчогледа в Дунавската равнина.

През по-голята част от следващите седем дни, условията ще са подходящи за извършване на предсеитбени обработки и сеитба на слънчоглед. През дните без вятър ще е възможно провеждането на третиране с хербициди на житните посеви.

 

Източник НИМХ