Растителнозащитни грижи за лозата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.03.2019      4838

Основни вредители за март и април

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

Червен овощен акар Panonychus ulmi

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

 

Екскориоза по лоза

Причинителят на болестта зимува като плодни тела в кората на узрелите леторасти и като мицел в пъпките и дървесината. Критичен период за развитие на болестта, е от фенофаза  на лозите „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти – 4-ти лист”, в съчетание с умерено топло време и влажност на въздуха над 98-100%. Симптомите на болестта се проявяват в загиване на основните пъпки, изтегляне на рамената и тяхното отмиране.

Стратегия за контрол на вредителя

Третирането с продукти за растителна защита  е наложително, ако в лозовите насаждения болестта е установена през предходната година. Извършва се едно самостоятелно пръскане, когато около 40% от пъпките разположени в основата на леторастите са във фенофаза „пеперуда”. При хладна и дъждовна пролет, когато чувствителният период за екскориозата се удължава, се прави второ пръскане, когато 30-40%  от пъпките в основата на леторастите са в фенофаза „2-3 листа”.

Разрешени продукти за растителна защита

Верита ВГ - 0,2 %; Микал Флаш - 0,3 %; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Пенкоцеб 75 ВГ - 210 г/дка ; Солофол - 188 г/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 1250 г /дка ; Фолдър 80 ВГ - 187,5 г/дка; Фолоу 80 ВГ/ Фрилър 80 ВГ/ Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Делан 700 ВДГ - 0,2%; Кумулус ДФ- 750 г/дка.

 

Червен овощен акар

Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок и хлорофилни зърна от развиващите се пъпки и от долната страна на листата. Те отделят ензими, които разлагат пигментите в листата. В резултат на повредата, цветът на листната петура леко се променя. Листата отдалече изглеждат сиво-кафяви и са със завита нагоре периферия.

Стратегия за контрол на вредителя

Пръскане се провежда до фенофаза „набъбването на пъпките”  и в началото на излюпване на яйцата.

Разрешени продукти за растителна защита

Пара Зомер-3 %; Зуум 11СК - 12,55 мл/дка; Овипрон ТОП ЕК – 2500-3500 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 2000 г /дка.

 

Шарен гроздов молец

Летежът на пеперудите от презимувалото поколение започва, когато средната денонощна температура на въздуха, за десетина дни, се повиши над 10-12°С.

Стратегия за контрол на вредителя

През месец март и април, за контрол на летежа и количеството привлечени пеперуди от първо поколение на вредителя, по телената конструкция в лозовите насаждения, се закачат феромонови уловки (1 уловка на 250-300 декара лозя).