Подходящи условия за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа ще има в края на март

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 24.03.2019      1340

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми за третото десетдневие на март.

Необичайно за началото на пролетта развитието на есенните посеви в част от полските райони на страната ще протича при незадоволителни почвени влагозапаси в 50см слой - следствие от поднормените валежи в края на зимата, наднормените мартенски температури и протичащата активна  вегетация при културите. В края на второто десетдневие на март най-ниски бяха  влагозапасите в 50 см слой измерени при пшеницата на места в южните и  югоизточни райони на страната, под 65% от ППВ. Най- добри, над 85-90% от ППВ, са влагозапасите при есенниците в северозападните райони на Дунавската равнина.

В края на периода се очаква понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираните стойности на минималните температури, на места до минус 2°С, при по-продължително задържане, са опасни за цветовете и завръзите на напредналите в развитието си костилкови овощни видове.

Очакват се още валежи и подобрение на условията за поникване на засетите пролетни култури.

При пшеницата ще се наблюдава масово фаза братене, а на места в североизточните райони (Царев Брод, Долни Чифлик) – и начало на фаза вретенене. При рапицата ще протича формиране на разклонение.

Условията през повечето дни от периода ще бъдат подходящи за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа.   През периода изтича оптималния срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България. В средата на третото десетдневие на март започва агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Дунавската равнина (25.03-05.04)

 

Източник НИМХ