Брой 2/2019 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 06.03.2019      13493

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

За тема на мартенския брой на списание „Растителна защита” сме избрали да представим прасковата, която е овощен вид с много предимства. Ще ви запознаем с историята на този плод, разпространените сортове, отглеждането и основните болести и неприятели, които вредят  и често водят до големи икономически загуби и намалена продукция.

Знаете ли, че прасковата като промишлена култура е нова за нашата страна. Но нейните изключителни качества –  красив външен вид на плодовете, високата им биологична стойност, освежаващ и приятен вкус, възможност за консумиране в свежо състояние повече от 4 месеца; ранно встъпване в плододаване, отсъствие на алтернативност в плододаването, достигане на максимално плододаване на 3-тата –4-тата година след засаждане й осигуряват мястото на желан овощен вид.

Патологичните повреди при костилковите видове, в т.ч. и прасковата, имат най-често смесена етиология (абиотични и биотични фактори). Ето защо гл. aс. д-р Нешка Пиперкова от Аграрния университет смята, че освен визуална диагностика, често се налага и биологичен анализ.

Също така прасковата е гостоприемник на редица гъбни, бактериални, вирусни и микоплазменни болести. В статията от проф. д.с.н. Иванка Каменова от Агробиоинститута в София ще получите интересна информация за вируса на шарката (Plum pox virus – PPV), вируса на некротичните пръстеновидни петна (Prunus necrotic ringspot virus – PNRSV) и вируса на вджуджаването по костилковите видове (Prune dwarf virus – PDV).

Една от най-важните агротехнически и растителнозащитни практики при отглеждането на праскови е контролът на плевелите. Проф. д-р Заря Ранкова от Института по овощарство в Пловдив ще разкрие на читателите защо плевелната растителност е основен конкурентен фактор на растежа и развитието на овощните видове.

Специално място в настоящия брой сме отделили на съвременните тенденции в развитието на прасковения и нектариновия сортимент. При овощните култури селекционната работа се харектеризира с редица съществени особености, отличаващи я от тази при другите групи земеделски култури, основната част от които са едногодишни. Проф. д-р Агрир Живондов от Института по овощарство в Пловдив ни запознава подробно със създаването, провеждането на отбор, размножаването, изпитването, представянето, официалното признаване и внедряването на новите овощни сортове в производството.

В брой 2 на списание “Растителна защита” може да разберете още за многоядните листогризещи гъсеници по овощните култури от разред Пеперуди и за инвазивните видове от род Agrilis – които за заплаха за широколистните гори не само в България, но и в Европа.

През последните години необходимостта от минерално хранене на растенията с цел повишаване на добива и качество на растенивъдната продукция, нарастна с пъти. Проблемът е, че нито минералното торене, което е предпоставка за замърсяване на околната среда, нито прилагането на органичното торене, което не предоставя бързо и ефективно минерални вещества на растенията, са дългосрочни и успешни решения за здрава и качествена продукция. Използването на биостимулантите  е може би най-подходящата възможност за преодоляването на този проблем. Проф. Андон Василев от Аграрния университет е подготвил за нашите читатели статия за полезните ефекти на основните групи биостимуланти върху минералното хранене на растенията.

В рубриката “Светофар “ ще получите ценни съвети за борба с болестите и неприятелите по костилковите овощни видове.

В специалната ни вложка, която излиза заедно със списанието ви предлагаме система за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели.

Февруари беше месец, изпълнен с много събития и технически срещи на големите фирми за растителна защита. Специално за вас сме подготвили богат снимков материал и интересни резюмета на изминалите срещи.

Приятно четене!

Темата

А. Харизанов – Прасковата – овощен вид с много предимства

Н. Пиперкова – Бактерийни и гъбни патогени

И. Каменова – Вредоносни вирусни болести по прасковата

З. Ранкова – Система за борба с плевелите

А. Живондов – Съвременни тенденции в развитието на прасковения и нектариновия сортимент

 

Неприятели

И. Лечева, Н. Палагачева – Многоядни листогризящи гъсеници по овощните култури от разред Пеперуди

 

Карантина

Б. Катинова – Инвазивните видове от род Agrilus – заплаха за широколистните гори в Европа

 

Антистрес

А. Василев –Полезни ефекти на основните групи биостимуланти върху минералното хранене на растенията

 

Светофар

*** – Агропал препоръчва: Схеми за борба с болестите и неприятелите по костилковите овощни видове

 

Събития

*** ФМС: Партньорство с бъдеще!

*** Меди + P: Плодородна почва и за вашите деца!

*** Проектът ДОБИВ ПЛЮС на БАСФ изпраща ясен сигнал към пазара: Имаме високи цели, следваме ги!

*** Байер: Заедно постигаме повече!

*** Виола АЕ: За да стигне до целта, на човек му трябва само едно – да върви!

 

Училище за специалисти

Б. Наков, А. Харизанов, И. Жалнов – Система за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели

 

Списание Растителна защита семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.