Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
РЕКЛАМА

РЕКЛАМИРАЙ ТЕ В ONLINE ИЗДАНИЕТО НА
Растителна Защита


Списание Растителна защита от години предлага качествена и полезна информация, не само в областта на растителната защита, но и в други актуални теми в рамките на земеделието. Адаптацията към новото и динамично време дава възможност на списанието да разгърне своя потенциал и в онлайн среда. Електроният вид на списанието няма да замества печатната му форма, а ще допълва и доразвива вече засегнати теми, като се дава предимство на новинарския дух, който ще цели добра информативност с подходящи изразни средства. Екипът на списанието ще изготвя отделен индивидуален медиен план за всеки един клиент, като се търси оптимална връзка между рекламодател и читател, без да се пренебрегва специализираната аудитория на списанието.

За ценова листа моля се обръщайте директно към екипа на списанието, откъдето тя ще ви бъде предоставена и изпратена в съвсем кратък срок от време.

За контакти:
Весела Шишкова
тел: 02 444 80 33
моб: 0889 449733
email: vesi51@abv.bg

Ценова листа за online реклама

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ