Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
artice preview - imageЗапочнете сега грижите за градинските бобови култури
Дата: 12/03/2018

За борба с болестите и неприятелите по бобовите градински култури се прилага система от агротехнически, физико-механични, биологични, химични и други мероприятия. Те могат да бъдат ефикасни при правилното им съчетаване с фенофазите от развитието на растенията, праговете на икономическа вредност при неприятелите и правилния избор на продукти за растителна защита.

Вижте цялата статия
artice preview - imageТемпературите, валежите и влажността определят “поведението” на болестите и неприятелите
Дата: 19/02/2018

Температурата, валежите и влажността са основни фактори за насекомите и отклоненията им от нормалните стойности, оптимума и виталната зона в местата на обитания от нормалните влияят значително върху фенологията, жизнената дейност, числеността и вредата им. Причинителите на гъбни болести и някои бактериални фитопатогени се влияят най-силно от валежите и влажността.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНеприятели при разсадопроизводството
Дата: 19/02/2018

Вторият месец от годината месецът на разсадите. Опазването им от болести и неприятели е важен елемент от технологията на отглеждане на зеленчуците.От това какви разсади ще произведем зависи какви и колко зеленчуци ще берем.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНашествие от обикновена полевка заплашва посевите
Дата: 18/02/2018

Добруджанският земеделски институт предупреждава, че нашествие от обикновена полевка заплашва посевите!

Вижте цялата статия
artice preview - imageИнтегрирана растителна защита при борба с доматения миниращ молец
Дата: 16/12/2017

През 2014 г. влезе в сила директива на Европейския съюз за устойчиво използване на пестицидите, по силата на която земеделските производители могат да търгуват само с продукти, които са произведени по правилата на интегрираната растителна защита. Спешно се наложи да се премине от конвенционалната растителна защита към по-екологични методи. Феромоните и други вещества, влияещи на поведението, които се срещат естествено в природата, са чудесна алтернатива.

Вижте цялата статия

<<1234567891011121314151617>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ