Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
artice preview - imageФитопатологични проблеми при есенниците
Дата: 11/09/2020

Зърнено-житните култури са с важно икономическо значение и с основно значение за сеитбооборота. Правилният избор на сорт в зависимост от географските условия, торенето и провеждането на адекватна растителна защита са изключително важни за разкриване на биологичния потенциал за добив на тези култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНарасналият интерес към фацелията провокира търсенето на подходящи хербициди
Дата: 08/09/2020

Интересът към фацелията през последните години се увеличи, което провокира търсене на подходящи хербициди, които да влияят благоприятно върху добива на семена от фацелия.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПроучване действието на различни хербициди и техните комбинации върху плевелния състав и добива на зърно от нахут и горчив фий
Дата: 15/08/2020

През последните десетилетия се наблюдава засилен интерес към нахута и неговата роля в здравословния хранителен режим. Зърната му са храна с голяма биологична стойност за човека, тъй като са богати на белтъчини, въглехидрати, мазнини, минерални вещества и витамини. За България нахутът е стара традиционна култура с използване основно за консумация от хората и в по-малка степен за фураж.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОбикновен дрян-култура на бъдещето
Дата: 14/08/2020

Стопанското значение на обикновения дрян като костилков овощен вид нараства непрекъснато. Това се дължи на високата му екологична пластичност, сухоустойчивост и много слабото нападение от болести и неприятели. Подходящ е за биологично производство на плодове и е известен със своето дълголетие. Адаптивен е към климатичните промени и може да се отглежда успешно на по-слабо плодородни почви, на които другите овощни култури не се развиват успешно. Всичко това определя обикновения дрян като култура на бъдещето.

Вижте цялата статия
artice preview - imageТорене на овощните растения
Дата: 26/07/2020

За растежа и нормалното си развитие овощните растения се нуждаят от макроелементи : въглерод (С), водород (H), кислород (О), азот (N), фосфор (P), сяра (S), калий (K), калций (Ca), магнезий (Mg), както и от микроелементи: желязо (Fe), манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo) и бор (В).

Вижте цялата статия
artice preview - imageПрогноза на "взривоопасната" болест - обикновената мана на по лоза
Брой: 10//2019

Причинителят на мана по лозата е положителен пример за фитопатоген, чието развитие е силно зависимо от специфични климатични условия и може да бъде успешно прогнозирано. Съвременните модели за прогноза в съчетание с подходяща агротехника и познания за възрастовата устойчивост на лозата могат да послужат за създаване на цялостна стратегия за борба със заболяването.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВирусни и фитоплазмени болести по сливата
Брой: 6//2019

Безвирусен посадъчен материал и борба с преносителите са единствената артернатива срещу коварните патогени. Сливата се напада от редица вирусни болести, като безспорно икономически най–важната от тях е шарката по сливата (PPV).

Вижте цялата статия
artice preview - imageФитоплазмените жълтеници по лозата – предизвикателства и решения
Брой: 7//2019

Превантивните мерки за контрол на цикадите вектори е гаранция за опазване на лозовите насаждения от фитоплазмените болести

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛозова педомерка – Peribatodes rhomboidaria Den et. Shiff.
Брой: 5//2019

Основно повреди причиняват зимуващите ларви, които се активизират още в края на март – началото на април. Те нагризват пъпките по едногодишните пръчки и по друга плододаваща дървесина, изяждайки и ресите в тях. Нагризването започва отстрани на пъпката и по този начин повреждат спящите очи. Една ларва поврежда от няколко до 20 пъпки, в зависимост от сорта и температурата на въздуха през април.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛозова пъстрянка – Yno (Theresimima) ampelophaga Bayle.
Брой: 5//2019

В България видът е разпространен повсеместно, но масово се размножи в много райони след 1978 година и причини значителни повреди по лозите в промишлени насаждения на Пловдивско, Пазарджишко, Старозагорско, Сливенско, Ямболско, Плевенско, Русенско и на други места. В някои от районите повредите обхващаха по няколко хиляди декара лозя и наподобяваха измръзване от зимни студове.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛозова листозавивачка – Sparganothis pilleriana Den et Schiff.
Дата: 12/06/2019

Първи съобщения за вредната дейност на лозовата листозавивачка по лозата прави Lebeauf (1562), а Bask го описва през 1786 г. По-късно Audouin провежда проучвания за вредните насекоми по лозата, като отделя значително място на този вид. Авторът обобщава резултатите в книга, излязла от печат в 1842 г. – след смъртта му.

Вижте цялата статия
artice preview - imageГъбни болести по лозата
Брой: 4//2019

До 80-те години на 20-ти век фитосанитарната обстановка в лозовите насаждения се е определяла главно от разпространението на маната, брашнестата мана, сивото гниене и антракнозата, и в годините с градушки от бялото гниене. Във времето след 1970-1980 г. с посадъчния материал са внесени и нови, силно вредоносни патогени, причинители на екскориозата (Phomopsis viticola) и еутипиозата (Eutypa armeniacae). В лозя, с намалени агротехнически грижи, поражения нанасят и причинителите на дървесинно гниене – еска (Ste

Вижте цялата статия
artice preview - imageСистема за борба с болестите, неприятелите и плевелите при лозата
Брой: 2//2019

Най-опасните болести по лозата са маната, брашнестата мана, сивото гниене, ескориозата, еската, бялото и черното гниене. Борбата срещу тях е комплексна, не само химическа.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛозарството в България – състояние, перспективи и фитосанитарни проблеми
Брой: 1//2019

Лозарството, независимо от превратностите в развитието на земеделието в България, винаги е бил един рентабилен подотрасъл на селското стопанство. Тази значимост във времето се дължи предимно на спецификата и особеностите в производството и преработката на грозде, свързани с историята, религията, традициите, законодателството, географското местоположение и почвено-климатичните условия на страната и региона, както и на диетичните и лечебни качества на гроздето и виното.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛистни петна по зеленчуковите култури
Брой: 7//2018

Болестите, причиняващи листни петносвания, са често срещани при зеленчуковите култури. Листните патогени обикновено са активни във влажно време. Техните спори се разпространяват чрез дъждовни капки и водни пръски. Признаците са петна с различни размери, цветове и багри върху листата. Причинителите се предимно от гъбни и бактерийни патогени.

Вижте цялата статия
artice preview - imageУсловия за развитие и прогноза на опасни патогени при зърнено-житните култури
Брой: 4//2018

В Аграрния университет в Пловдив има практически опит с прогнозни системи при житни от 2015 година. Двете използвани системи granо.net и orzo.net са базирани в интернет мрежата. Те са разработени от спин-оф компанията Horta s.r.l. към Kатолическия универистет в Пиаченца, Италия. Тези две системи служат в подкрепа на фермерите в Италия, Гърция, а вече и в България при вземане на решения за цялостно отглеждане на мека, твърда пшеница и ечемик.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКафява листна ръжда при пшеницата
Брой: 3//2018

Кафявата ръжда (листна ръжда, Leaf Rust) по пшеницата се развива почти ежегодно у нас в по-голям или по-малък размер, поради което има значително икономическо значение. За разлика от черната и жълтата ръжда, щетите които нанася са сравинелно ниски, но за сметка на това са ежегодни. Загубите в добива най-често са до 10%, но могат да достигнат и 30% при благоприятни за развитието на патогена условия.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЖълта ръжда по пшеницата
Брой: 3//2018

До 2014 г. жълтата ръжда има спородичен характер за нашата страна, като развитието и обикновено се наблюдаваше по Черноморието. Причината за това е късната й проява през вегетацията, съвпадаща с повишаване на температурите, поради което нейното развитие се стопираше. За съжаление през последните няколко години климатичните условия благоприятстват ранната й поява, а от тук и опасността от епифитотийно развитие на болестта.

Вижте цялата статия
artice preview - imageРанен листен пригор и жълти листни петна по пшеницата
Брой: 2//2018

Контролът на болестите трябва да е съобразен със спазване принципите на Добрите растителнозащитна практика, т.е. съчетаване на химичния методи с агротехнически и организационно-стопански мероприятия и подходи.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпасни патогени по земеделските култури
Брой: 1//2018

В България опасните болести по земеделските култури силно редуцират добивите и причиняват големи загуби при неадекватна борба срещу тях.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБиоторове за органично земеделие
Брой: 10//2017

Внасянето на хранителни елементи в почвата наред с повишените изисквания за опазване на околната среда и подобряване хранителната стойност на продукцията изискват осъвременяване на някои технологични елементи, свързани с торенето. Усилено се търсят алтернативни, природосъобразни решения за поддържане на хранителния режим, които да отговарят на едно от основните изисквания на съвременното земеделие – биологичен контрол на почвеното плодородие.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБиостимулантите – средство за повишаване продуктивността и качеството на растениевъдната продукция
Дата: 14/09/2017

Растителните биостимуланти, широко навлизащи в съвременното земеделие са продукти, които отговарят на новите предизвикателства.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНеорганичните биостимуланти като алтернативни средства за растителна защита
Дата: 20/08/2017

Растителните биостимуланти са иновативни продукти с широк спектър на действие. Съставът на тези продукти е изключително разнообразен и зависи както от суровинния източник, така и от внесените допълнителни вещества при тяхното производство.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКомбинирани продукти за противодействие на абиотичния стрес
Брой: 6//2017

През последните години проблемът за абиотичния стрес при растенията придобива все по-голяма актуалност. В голяма степен това се дължи на нарастващите промени в климата и замърсяването на околната среда, които оказват неблагоприятно влияние върху добивите на земеделските култури и качеството на растениевъдната продукция.

Вижте цялата статия
artice preview - imageMакро- и микроводораслитe – биостимуланти за земеделските култури
Брой: 5//2017

Към категорията растителни биостимуланти се включва и групата на водорасловите екстракти и концентрати. Водораслите се използват от хилядолетия за подобряване плодородието на почвите и продуктивността на земеделските култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageМикробиални биостимуланти
Брой: 4//2017

Приложението на растителни биостимуланти е важна част от интензивното земеделие. Все повече земеделци ефективно използват биостимуланти през определени фази на развитие на културите за стимулиране на растежа, ефективността на минералното хранене, толерантността към стресови фактори, както и за повишаване качеството на растениевъдната продукция.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКафявата (листна) ръжда (Puccinia reconditа f.sp. tritici,) по пшеница и ечемик
Брой: 3//2018

Причинява се от Puccinia recondita. Условията в България са изключително благоприятни за причинителите на болестта, която е широко разпространена в страната ни.

Вижте цялата статия
artice preview - imageХуминови и фулвокиселини като биостимуланти за земеделските култури
Брой: 3//2017

Екологичната интензификация на съвременното земеделие е стратегия за повишаване на продуктивността и качеството на растениевъдната продукция при запазване и повишаване на почвеното плодородие чрез (1) повишена ефективност на минералното хранене и (2) рационално използване на водните ресурси и (3) намалена нужда от химични средства за интегрирана борба с болести, неприятели и плевели (Tittonell, 2014).

Вижте цялата статия
artice preview - imageПротеиновите хидролизати като биостимуланти за земеделски култури
Дата: 08/03/2017

През последните години в катедра “Физиология на растенията и биохимия” към Аграрния университет в Пловдив се провеждат лабораторни, вегетационни и полски изследвания с биостимуланти при различни земеделски култури.Изпитват се биостимуланти от различни групи – протеинови хидролизати, хуминови киселини, екстракти от водорасли, комбинирани продукти и др. Тук сме посочили някои резултати, получени в опити с протеинови хидролизати.

Вижте цялата статия
artice preview - imageМикоризата като механизъм на действие при биостимулантите
Дата: 09/02/2017

Значителното разнообразие на биостимуланти продукти и широкия спектър от положителни ефекти в растенията, които те могат да предизвикат, предполага голям набор от механизми на действие. Един от механизмите на действие при биостимулантите, който се реализира чрез индиректни ефекти, е свързан с природния феномен „микориза“.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНовости в развитието и приложението на биостимуланти в европейското земеделие
Дата: 16/01/2017

В края на ноември 2016 г. в град Алмерия, Испания, се състоя международната конференция Biostimulants Europe (респективно, биостимуланти в европейското земеделие). Конференцията неслучайно беше проведена в областта Алмерия. Тук е съсредоточено оранжерийното зеленчукопроизводство на Испания, в което използването на биостимуланти постоянно нараства. В Алмерия участваха около 150 души - учени, специалисти от фирми – производители на биостимуланти, консултантски фирми в европейския агробизнес.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнеста мана/пепелница/ по тютюна
Дата: 15/09/2016

Брашнестата мана или пепелницата е една от най-рано познатите болести по тютюна, както у нас, така и в останалите страни, където се отглежда тази култура. У нас тя се явява ежегодно в много малки размери. Това се дължи главно на горещото и сухо време, което настъпва у нас през август, а понякога и през септември и възпрепятства развитието на гъбата-причинител на болестта.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнеста мана по някои зеленчуци
Дата: 22/08/2016

Брашнеста мана по зеленчукови видове от сем.Сенникоцветни - напада всички надземни части на културите от сем. Сенникоцветни – моркови, магданоз, целина, копър. Особено опасна е тя за цветоносите в семепроизводните посеви. При силно нападение съществува реална опасност семената да не узреят

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнести мани по овощните култури
Дата: 27/06/2016

Засаждането на устойчиви или слабо чувствителни на брашнеста мана сортове е най-сигурният и екологосъобразен начин за контрол на болестта.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнеста мана по лозата
Дата: 30/05/2016

През последните години се наблюдава тенденция на по-масово разпространение и значителни загуби на гроздовата реколта от брашнестата мана. Основни предпоставки за това се явяват пропуски в някои звена от технологията за отглеждане на лозята и препоръки за борба с брашнестата мана, често несъобразени с биологичните особености на патогена. На този етап е необходима по-подробна, детайлна информация за развитието и прогнозирането на болестта, с цел научно управление на борбата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнеста мана по зеленчукови култури от сем. Solanaceae
Дата: 20/04/2016

Брашнестата мана е често срещано заболяване по много зеленчукови видове. Различни са патогените, които го причиняват - Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.; Leveillula spp. и Oidium spp. Всеки патоген атакува само определени видове растения.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнеста мана по житните култури
Брой: 2//2016

Между причинителите на болести брашнестата мана по пшеницата заема едно от първите места. Болестта напада всички зърнено-житни култури с изключение на царевицата, ориза и прсото. Тази болест е повсеместно разпространена и заема същия ареал, какъвто има пшеницата и ечемика. През последните години нейното значение нараства поради прякото й влияние върху добива, както и поради косвеното й действие, изразяващо се в намаляване на устойчивостт на пшеницата към други болести.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнестите мани: тема без край
Брой: 1//2016

Гъбите причинители на брашнести мани по растенията принадлежат към разред Erysiphales, семейство Erisiphaceae. Към това семейство се отнасят 28 рода с над 200 вида.

Вижте цялата статия
artice preview - imageФизиологични промени и нарушения в растителната продукция през и след беритбения период
Брой: 10//2015

Успешното и продължително съхранение на растителната продукция в следберитбения период зависи от редица вътрешни и външни фактори. Основните вътрешни фактори са водното съдържание, физиологичната активност на клетките в момента на беритбата, степента на развитие на растителния орган и покривната тъкан, концентрацията и видът на дихателния субстрат (въглехидрати, белтъци, мазнини) и др.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКачество на растениевъдната продукция при норма и стрес: биохимична характеристика и зависимост от минералното хранене
Брой: 9//2015

Качеството на растениевъдната продукция представлява съвкупност от показатели (вид, форма, размери, цвят, химичен състав, хранителни вещества и т.н.), които се отразяват на биологичната и търговската й стойност. Най-същественият показател, който определя биологичната стойност на продукцията като храна за човека, е химичният й състав. Основните групи химични компоненти на растениевъдната продукция са ...

Вижте цялата статия
artice preview - imageФитотоксичност на хербицидите при земеделските култури – причини, механизми на действие и възможности за преодоляване
Брой: 6//2015

Плевелите, наред с болестите и неприятелите, са сред основните фактори, които снижават продуктивността на земеделските култури. Те успешно конкурират културните растения за светлина, вода и минерални елементи, следствие на което нарушават протичащите в тях физиологични процеси.

Вижте цялата статия
artice preview - imageТолерантност и функционални увреждания на растенията при засоляване
Брой: 5//2015

Засоляването на селскостопанските земи е един от основните екологични проблеми, които влияят върху продуктивността на културите и качеството на растениевъдната продукция, особено в зони със сух и полусух климат. Солевият стрес е феномен, който предизвиква едновременно осмотичен стрес, специфичен йонен ефект и минерални нарушения в растенията, в резултат на които уврежда редица физиологични и биохимични процеси. По данни на ФАО засолените площи в света са 800 млн. хa, от които над 80 млн. хa са обработваеми.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВлияние на засушаването и високите температури върху растенията: адаптация, увреждания и възможности за повишаване на толерантността
Брой: 4//2015

Засушаването и високите температури са най-характерните стресови фактори за земеделските култури у нас. Негативното им влияние върху селскостопанските растения има комплексен характер и предизвиква пряко или косвено нарушения в почти всички физиологични процеси – водообмен, минерално хранене, фотосинтеза, растеж и др. Негативните ефекти на тези стресови фактори са особено големи през репродуктивния период, особено при формирането на гаметите и началните етапи от образуването на семената и плодовете.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВлияние на ниските температури – толерантност на растенията, увреждания и възможност за ограничаване на повредите
Брой: 3//2015

Растенията се отнасят към организмите, които не могат да контролират ефикасно вътрешната си температура и тя силно зависи от температурата на околната среда. Най-благоприятни за растежа и развитието са температурите между 15 и 30 °С, но поради температурните колебания през вегетацията те често изпитват влиянието на по-ниски или по-високи температури. Толерантността на растенията към ниски температури зависи от силата на температурния стрес и неговата продължителност.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИндикатори на стреса при растенията
Брой: 2//2015

Стресът при растенията е един от основните фактори, който лимитира добивите на земеделските култури и понижава качеството на растениевъдната продукция.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИндикатори на стреса при растенията
Недеструктивни анализи

Брой: 2//2015

Листният газов обмен в неоткъснати (интактни) листа може да се измери с преносими системи, разработени на базата на инфрачервен газоанализатор, например LCpro+ (ADC, England).

Вижте цялата статия
artice preview - imageСтрес и адаптация при растенията
Дата: 01/02/2015

През последните години проблемът за стреса при растенията придобива все по-голяма актуалност. В голяма степен това се дължи на нарастващите промени в климата и замърсяването на околната среда, които оказват неблагоприятно влияние върху добивите на земеделските култури и качеството на растениевъдната продукция.

Вижте цялата статия
artice preview - imageУмеем ли да “разговаряме с растенията?
Визуална диагностика

Брой: 2//2014

Всеки вид растение е уникално и има определени изисквания към хранителния спектър. Въпреки това, при хранителен стрес се наблюдават общи за всички растения визуални симптоми

Вижте цялата статия
artice preview - imageВизуална диагностика
Умеем ли да “разговаряме с растенията"?

Брой: 1//2014

Всички растения страдат от физиологични смущения (неинфекциозни болести), причинени от редица абиотични фактор. В резултат, се понижава качеството на продукцията, добивът намалява и/или се задържат растежа и развитието на растенията. В много случаи, тези смущения могат да бъдат избегнати или преодолени, ако се познават симптомите им и се знаят причините, които ги пораждат.

Вижте цялата статия
Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ