Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
artice preview - imageЕвропа потвърждава необходимостта си от употребата на ГМО култури и фуражи
Дата: 20/09/2015

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент отхвърли предложението на Европейската комисия* всяка държава сама да преценява дали да допуска модифицирани храни и фуражи на своя територия, одобрение от Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA), които имат Решението на земеделската комисия беше взето с гласовете на 28 депутати, срещу 8 против и 6-ма въздържали се.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВ срок от две години Европейската служба по безопасност на храните ще реши окончателно съдбата на няколко пестицида
Дата: 31/08/2015

През месец май 2015 г. Европейската комисия взе решение да ограничи използването на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, прилагани в земеделието. В момента на територията на страните от ЕС е забранено прилагането на трите пестицида при третиране на почвата и семената на зърнени култури, които са атрактивни за пчелите и са различни от зимни житни култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОт 2016-а в ЕС влизат нови правила за лозарството
Дата: 31/08/2015

С оглед подпомагането на нарастването на конкурентоспособността на ЕС в лозаро-винарския сектор, от следващата година се въвежда нова схема на разрешения за лозови насаждения. Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения е в съответствие с глава 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕвропейската комисия одобри официално ПРСР 2014/2020 на България
Дата: 01/08/2015

На 26 май Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов импулс за развитието на европейското селско стопанство
Дата: 07/04/2015

Форум за бъдещето на земеделието 2015 се провежда за 8- и път в Брюксел на 31. Март

Вижте цялата статия

<<123456789>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ