Corteva Agriscience
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
artice preview - imageОт 2016-а в ЕС влизат нови правила за лозарството
Дата: 31/08/2015

С оглед подпомагането на нарастването на конкурентоспособността на ЕС в лозаро-винарския сектор, от следващата година се въвежда нова схема на разрешения за лозови насаждения. Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения е в съответствие с глава 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕвропейската комисия одобри официално ПРСР 2014/2020 на България
Дата: 01/08/2015

На 26 май Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов импулс за развитието на европейското селско стопанство
Дата: 07/04/2015

Форум за бъдещето на земеделието 2015 се провежда за 8- и път в Брюксел на 31. Март

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕвропа гласува правото на отказ от ГМО
Дата: 03/03/2015

Във вторник на 13.01 Европейският парламент гласува ново законодателство, което позволява на всяка една страна в ЕС да контролира въвеждането и използването на генно-модифицирани култури (ГМО) на тяхна територия...

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов Еврокомисар по Земеделието
Брой: 9//2014

Новият еврокомисар по земеделието е ирландецът Фил Хоуган ( 54 г.).

Вижте цялата статия

<<123456789>>

Syngenta
Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ