Corteva Agriscience
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
artice preview - imageНов установен вредител с фитосанитарно значение за целия Еропейски съюз
Дата: 13/10/2018

CANDIDATUS LIBERIBACTER SOLANACERUM (=LIBERIBACTER SOLANACEARUM) LIEFTING, PEREZ-EGUSQUIZA & CLOVER

Вижте цялата статия
artice preview - imageКак пестицидите се регулират в Европейския съюз
Дата: 11/09/2018

Търговията и разпространението на продукти за растителна защита (ПРЗ) се регулира от законодателството в Европейския съюз (ЕС). ПРЗ не могат да бъдат разпространени на пазара или прилагани, без предварителното им разрешаване.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКатегоризация на неприятеля Grapholita packardi за територията на Европейския съюз (ЕС)
Дата: 27/08/2018

Grapholita packardi отговаря на всички критерии, оценени от EFSA, за да бъде разглеждан като потенциалeн карантинен вредител за ЕС. Тъй като не е известно неприятелят да се среща на територията на ЕС, той не отговаря на критериите, оценявани от EFSA, за регулиран не-карантинен вредител на Съюза.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕС гласува с мнозинство забраната за употреба на неоникотиноиди
Дата: 30/04/2018

На 27 април (петък) в Брюксел бе приетa с квалифицирано мнозинство забраната за използване на открито на трите спорни вещества в растителната защита – имидаклоприд (разработен от „Байер кропсайънс“), клотианидин (разработен от „Такеда кемикал индъстрис“ и „Байер кропсайънс“) и тиаметоксам на „Синджента“. Очаква се забраната да влезе в сила до края на 2018 година.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНеонекотиноидите в ЕС – съдбата им ще бъде решена на 27 април
Дата: 23/04/2018

Ако бъде приета забраната за употреба на трите неоникотиноида в ЕС (клотинидин, имидаклоприд и тиаметоксам) на открито, базирана на последната оценка на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), в края на април, то тя ще засегне значително и големите производители на захарно цвекло в Европа.

Вижте цялата статия

<<123456789>>

Syngenta
Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ