Corteva Agriscience
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
artice preview - imageБАСФ: Пътна карта до една много специална дестинация
Брой: 6//2015

Пилотната платформа ДОБИВ ПЛЮС на БАСФ в с.Овча могила, Великотърновско, е знакова многопланова локация на актуалния продуктов портфейл за осигуряване на висок здравен статус на стратегическите земеделски култури: пшеница,ечемик, слънчоглед, царевица и рапица. Една високотехнологична и качествена растителна защита, която повишава нивото на успешност, създава добавена стойност, носи сигурни печалби.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНаредбата за прием по мярка 6.1 Млад фермер е вече обнародвана в държавен вестник
Дата: 01/08/2015

НССЗ изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидастване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕвропейската комисия одобри официално ПРСР 2014/2020 на България
Дата: 01/08/2015

На 26 май Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните
Дата: 01/08/2015

По предложение на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, премиерът Бойко Борисов назначи нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев, главен ветеринарен лекар на Република България. До момента той е бил на поста заместник изпълнителен директор с ресори Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” и Дирекция “Контрол на ветеринарномедицински продукти” при ЦУ на БАБХ.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБиоразнообразие за устойчиво развитие
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

Дата: 04/07/2015

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е „Биоразнообразие за устойчиво развитие“. Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

Вижте цялата статия
artice preview - imageArysta LifeScience Europe обяви новата си организационна структура
Дата: 04/07/2015

Париж (май, 2015) – Arysta LifeScience Europe обяви новата си организационна структура, която ще й позволи да се възползва от мащаба и ще ускори растежа на компанията на този ключов пазар. Новата европейска управленска структура, която започва да функционира незабавно, има за цел да повиши още повече ефективността на компанията, капитаризирайки дългосрочни възможности за растеж.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИнтегрирано управление на вредителите при земеделските култури - обучение
Дата: 28/06/2015

Във връзка с промените на Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд Земеделие организират обучение на земеделски производители относно интегрирано управление на вредителите. В 28 области на страната ще се проведат 40 семинара.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДо 29 май могат да се подават заявления за директни плащания без санкции
Дата: 17/06/2015

Министерството на земеделието и храните, след консултации с браншовите организации в страната и зелена светлина от Европейската комисия, удължи срока за подаване на заявления по Кампания 2015 г. до 29 май без санкции.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКампанията по директни плащания 2015 г. се удължава
Дата: 17/06/2015

На 23 април 2015 г. на заседание на Комитета по директни плащания в Брюксел, Европейската комисия представи проект на регламент за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания 2015 г. Предложението беше единодушно подкрепено от всички държави членки. Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПарламентът отмени режима на санкции за публичните дружества, собственици на земеделска земя
Дата: 10/06/2015

Да припомним тази скандална сага, продължила близо година. През 2014 г. Парламентът направи поправка в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Според нея земеделска земя не могат да притежават чуждестранни физически лица от държави извън ЕС и търговски дружества, които пряко или косвено са собственици на фирми, регистрирани в офшорни зони или в страни извън ЕС и европейското икономическо пространство.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНа вниманието на рекламодателите на списание “Растителна защита&семена и торове”
Дата: 10/06/2015

Списание “Растителна защита” стартира нов информационен продукт с адрес Екологично Насочени Площи /ЕНП/, които през новия програмен период /2014-2020/ ЕС целево ще финансира и подпомага /т.нар.зелени плащания, част от Системата за директни плащания на площ - СДПП/.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНаградите на Винобалканика 2015
Дата: 02/06/2015

Както вече Ви информира екипът на Растителна защита, от 16 до 18 април във Велико Търново се проведе петото издание на Винобалканика. Организаторите на винения конкурс, Съюз на енолозите в България, се стреми да наложи местните сортове на Балканите и да запознае масовата публика с техния потенциал и чар.

Вижте цялата статия
artice preview - imageEвропейската комисия разреши 10 нови ГМО култури за храни и фуражи
Дата: 02/06/2015

Миналата седмица Европейският съюз одобри вноса на 10 нови генетично модифицирани култури за храни и фуражи и два вида декоративни цветя. В информацията от пресцентъра на европейската Комисия се съобщава, че избраните култури са преминали пълната процедура за разрешение, която включва положителна научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните ( EFSA).

Вижте цялата статия
artice preview - imageПето издание на Винобалканика
16 - 18 април, 2015 г. Велико Търново

Дата: 25/05/2015

Във Велико Търново се проведе петото издание на международния конкурс Винобалкания. Над 70 вина от България, Македония, Турция и Румъния взеха участие и показаха богатото разнообразие на сортовете от страните на Балканите и Черноморието.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБиологичните агенти срещу неприятелите по културите
Дата: 25/05/2015

С нарастващото производство на биологична земеделска продукция се увеличава интереса към биологичните агенти като алтернатива или допълнение към третирането на културите с препарати за растителна защита. Друг фактор, който налага определянето и изготвянето на конкретен списък за видовете биоагенти са и измененията, наложени от общата селскостопанска политика на ЕС и директните плащания.

Вижте цялата статия
artice preview - imageСелскостопанската академия има нов председател и три научно-координационни центрове в областта на земеделието
Дата: 23/05/2015

В края на март за председател на ССА е назначена проф. Тотка Трифонова, която до момента заемаше поста директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР). По образование е агроном със специалност „Растителна защита“ и има над 160 научни публикации в областта на земеделието и е член на различни специализирани научни съвети.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДържавна помощ за картофите
Дата: 18/05/2015

ДФЗ започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПроектът на АРИБ за безопасна употреба на препаратите за растителна защита бе представен пред студенти агрономи в София
Дата: 18/05/2015

Нели Йорданова промотира пред утрешните водещи специалисти в растениевъдното производство макрорамката на Проекта “ Инициативи за безопасна и устойчива употреба на препаратите за растителна защита”, чиято концептуална стратегия Европейската Асоциация за растителна защита/ЕСРА/ стартира през 2002 г., за да представи на земеделските производители и оператори възможни опции за структуриране на инструментариум за безопасно и ефикасно използване на ПРЗ ...

Вижте цялата статия
artice preview - imageНова номенклатура с кодове на културите за Кампания 2015
Дата: 18/05/2015

Министерството на земеделието и храните спази обещанието си към АЗПБ и публикува Номенклатурите с кодовете за заявяване на земеделските култури Кампания 2015, както и културите по схемите за обвързано подпомагане.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНССЗ подпомага информационно млади фермери с акцент отглеждане на лечебни растения
Дата: 04/05/2015

На 26. 03. в гр. Стамболийски, обл. Пловдив се проведе съвместна информационна среща - семинар на експерти от регионалната служба на НССЗ и Фондация “Информация и природозащита”

Вижте цялата статия

<<1234567891011121314151617181920212223242526>>

Syngenta
Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ