Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
artice preview - imageПромени в Националната програма по пчеларство
Дата: 08/09/2015

В в държавен вестник бяха публикувани обнародваните промени в Националната програма по пчеларство за периода 2014-2016 г. Kражбата на пчелни кошери и смъртта на пчелни семейства ще се включи в обхвата на определението за форсмажорни обстоятелства. Текстът, касаещ допустимостта на бенефициенти, получили финансиране за закупуване на нови кошери и отводки в предходни години, също е корегиран и допълнен.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВ срок от две години Европейската служба по безопасност на храните ще реши окончателно съдбата на няколко пестицида
Дата: 31/08/2015

През месец май 2015 г. Европейската комисия взе решение да ограничи използването на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, прилагани в земеделието. В момента на територията на страните от ЕС е забранено прилагането на трите пестицида при третиране на почвата и семената на зърнени култури, които са атрактивни за пчелите и са различни от зимни житни култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОт 2016-а в ЕС влизат нови правила за лозарството
Дата: 31/08/2015

С оглед подпомагането на нарастването на конкурентоспособността на ЕС в лозаро-винарския сектор, от следващата година се въвежда нова схема на разрешения за лозови насаждения. Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения е в съответствие с глава 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПриемът по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ започва на 29 юни 2015 г.
Дата: 17/08/2015

Приемът на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани от Програмата за развитие на селските райони ще започне на 29 юни и ще продължи до 24 юли 2015 г. Това става ясно от заповедта на министър Десислава Танева за отваряне на прием по мярката.
„Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката. Освен това бенефициентите ще могат да ползват безплатно услугите на Националната служба по съвети в земеделието при изготвянето на бизнес плановете ...

Вижте цялата статия
artice preview - imageПриключи проект “Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури”
Дата: 17/08/2015

През последните три месеца по проекта, чийто организатор е БАБХ, са обучени общо 1353 земеделски производители от страната. „Това надхвърля първоначално планираната бройка със 113”, заяви ръководителят на проекта Антон Величков, зам. изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Вижте цялата статия
artice preview - image2015 - рекордна реколта от грозде
Дата: 17/08/2015

Очакваните прогнози за висок добив на грозде за тази година са около 250 хиляди тона, което приблизително се равнява на богатата реколта от 2013 г. „Природата е благосклонна към българското лозарство и винопроизводство тази година. Към настоящия момент реколтата от грозде е в изключително добро състояние на територията на цялата страна.“, по думите на Красимир Коев, директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпасност от рак при третиране с глифозат
Дата: 13/08/2015

В началото на миналата седмица международната агенция за изследване на рака към Световната организация публикува доклад, в който глифозат, най-разпротраненият хербицид в света, е посочен като карцерогенен за човека и животните. Химичното вещество е основна съставка в продуктите за растителна защита на повечето от водещите компании в областта на земеделието и се използва от години в борбата срещу различни плевели при селскостопанските култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНова книга за растителна защита при зърнено-житните култури
Дата: 11/08/2015

За 90- годишния си юбилей Институтът по земеделие – Карнобат разработи и издаде луксозна книга за растителна защита при зърнено-житните култури. Книгата е изцяло външно финансирана и е с практично – приложна насоченост, имаща за цел подобряване и улесняване извеждането на борбата с болести, неприятели и плевели в зърнено-житните култури. Вредителите са онагледени с богат снимков материал и са описани циклите им на развитие за улеснено ориентиране на зърнопроизводителите.

Вижте цялата статия
artice preview - imageСортовете пшеница “Аглика” и “Галатея” на ДЗИ гр. Генерал Тошево са търсени и в чужбина
Дата: 11/08/2015

На 16 юни най-големият научно изследователски център - Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево проведе своя традиционнен ден на отворените врати, на който показа че въпреки тежката финансова ситуация и масовите уволнения на специалисти, там все още се развива българска земеделска наука.

Вижте цялата статия
artice preview - imageМонсанто планира да елеминира основния си конкурент в Европа – Синджента
Дата: 06/08/2015

В рамките на една година често критикуваната от природозащитниците америкаснка фирма Монсанто на два пъти се опита да закупи бизнеса на най-големия си конкурент в Европа - швейцарците Синджента. Мотивите са чисто користни - от пълната монополизация на пазара с препарати за растителна защита, до налагане на генно модифицираните семена като начин на прехрана в свят с непрекъснато нарастващо население.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБайер Агро Арена: Многофункционална растителна защита от най-висок клас!
Дата: 06/08/2015

На четири пилотни платформи в Нова Загора, с.Дропла, Силистренско, Русе и с.Софрониево, Врачанско, Байер КропСайанс показа на професионалните земеделски производители от страната резултатите от тестването на своето актуално пестицидно търговско портфолио в реална обстановка, тенденциите за развитие и хоризонтите за прилагането им в основните земеделски култури ...

Вижте цялата статия
artice preview - imageБАСФ: Пътна карта до една много специална дестинация
Брой: 6//2015

Пилотната платформа ДОБИВ ПЛЮС на БАСФ в с.Овча могила, Великотърновско, е знакова многопланова локация на актуалния продуктов портфейл за осигуряване на висок здравен статус на стратегическите земеделски култури: пшеница,ечемик, слънчоглед, царевица и рапица. Една високотехнологична и качествена растителна защита, която повишава нивото на успешност, създава добавена стойност, носи сигурни печалби.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНаредбата за прием по мярка 6.1 Млад фермер е вече обнародвана в държавен вестник
Дата: 01/08/2015

НССЗ изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидастване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕвропейската комисия одобри официално ПРСР 2014/2020 на България
Дата: 01/08/2015

На 26 май Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните
Дата: 01/08/2015

По предложение на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, премиерът Бойко Борисов назначи нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев, главен ветеринарен лекар на Република България. До момента той е бил на поста заместник изпълнителен директор с ресори Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” и Дирекция “Контрол на ветеринарномедицински продукти” при ЦУ на БАБХ.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБиоразнообразие за устойчиво развитие
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

Дата: 04/07/2015

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е „Биоразнообразие за устойчиво развитие“. Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

Вижте цялата статия
artice preview - imageArysta LifeScience Europe обяви новата си организационна структура
Дата: 04/07/2015

Париж (май, 2015) – Arysta LifeScience Europe обяви новата си организационна структура, която ще й позволи да се възползва от мащаба и ще ускори растежа на компанията на този ключов пазар. Новата европейска управленска структура, която започва да функционира незабавно, има за цел да повиши още повече ефективността на компанията, капитаризирайки дългосрочни възможности за растеж.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИнтегрирано управление на вредителите при земеделските култури - обучение
Дата: 28/06/2015

Във връзка с промените на Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд Земеделие организират обучение на земеделски производители относно интегрирано управление на вредителите. В 28 области на страната ще се проведат 40 семинара.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДо 29 май могат да се подават заявления за директни плащания без санкции
Дата: 17/06/2015

Министерството на земеделието и храните, след консултации с браншовите организации в страната и зелена светлина от Европейската комисия, удължи срока за подаване на заявления по Кампания 2015 г. до 29 май без санкции.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКампанията по директни плащания 2015 г. се удължава
Дата: 17/06/2015

На 23 април 2015 г. на заседание на Комитета по директни плащания в Брюксел, Европейската комисия представи проект на регламент за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания 2015 г. Предложението беше единодушно подкрепено от всички държави членки. Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Вижте цялата статия

<<1234567891011121314151617181920212223242526>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ