Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
БРОЕВЕ
artice preview - imageКакво можете да прочетете в брой 1/2020 на списание „Растителна защита”
Дата: 10/02/2020

В първия брой на списание „Растителна защита” през 2020 г. обръщаме внимание на една по-различна тема, а именно какво точно представялва фуражното производство, какви са переспективите и проблемите в сектора, селекцията на фуражни култури, неприятелите и борбата с плевелите при люцерната и някои едногодишни бобови фуражни култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво можете да прочетете в коледния брой на списание „Растителна защита”
Дата: 27/12/2019

В коледния брой на списание „Растителна защита” поглеждаме към престоящата 2020 година. Следващата година е обявена за Международна година на здравето на растенията от Общото събрание на ООН.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво може да прочетете в новия 8-9 брой на списание „Растителна защита”
Дата: 11/09/2019

Списание „Растителна защита“ има привилегията да публикува тази тема на броя, основно реализирана от младото научно попълнение в хербологията – гл. ас. д-р Аньо Митков, гл. ас. д-р Мариян Янев и ас. д-р Нешо Нешев. Всички те – преподаватели в катедра „Земеделие и хербология“ на Аграрния университет в Пловдив. Този млад творчески колектив е част от бъдещето на аграрната наука в България и по традиция ще бъде неразривна връзка със земеделската практика.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”
Дата: 10/08/2019

В августовския брой на списание „Растителна защита” представяме Добруджанския институт край гр. Генерал Тошево. Институтът е структуроопределящо звено в системата на Селскостопанската академия. И в качеството си на лидер в българската аграрна наука продължава да демонстрира своя силен ангажимент и отговорност към каузата на родната селекция – успешно развитие на растениевъдното производство в условия на висока конкуренция, реализирана от мащабна трансгранична инвазия.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”
Дата: 07/07/2019

В юлския брой на списание „Растителна защита” основната тема е честването на 90-годишнината на овощарската наука и представянето на опитната станция по сливата в Дряново. Централно място в броя заема сливата като важен и ценен овощарски вид и селекционираните сортове, дело на дългогодишната работа и опит на учените в Дряново

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”
Дата: 19/06/2019

В юнския брой на списание „Растителна защита” основната тема е нехимичните методи и средства срещу вредителите по зеленчукови култури. Вижте кои са и останалите актуални теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКакво може да прочетете в новия брой на списание „Растителна защита”
Дата: 11/05/2019

За тема на майския брой на списание „Растителна защита” сме избрали да представим една от най-ценните житни култури в цял свят – ориза. Той се отглежда в 113 страни и задно с царевицата и пшеницата се счита за основна продоволствена храна. От списанието можете да разберете още повече за историята, традициите, тенденциите и предизвикателствата в производството на ориз в България.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 3/2019 на списание „Растителна защита”
Дата: 11/04/2019

За тема на априлския брой на списание „Растителна защита” сме избрали пипера от вида Capsicum, който е основна зеленчукова култура по целия свят. Вижте кои са още актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 2/2019 на списание „Растителна защита”
Дата: 06/03/2019

За тема на мартенския брой на списание „Растителна защита” сме избрали да представим прасковата, която е овощен вид с много предимства. Ще ви запознаем с историята на този плод, разпространените сортове, отглеждането и основните болести и неприятели, които вредят и често водят до големи икономически загуби и намалена продукция. Вижте кои са актуалните теми в този брой!

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 1/2019 на списание „Растителна защита”
Дата: 12/02/2019

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 10/2018 на списание „Растителна защита”
Дата: 11/12/2018

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 8-9/2018 на списание „Растителна защита”
Дата: 26/09/2018

За тема на новия есеннен брой на списание “Растителна защита” екипът ни избра управлението на храненето на растенията, което придобива все по-голям интерес от страна на съвременното земеделие, изправено пред редица предизвикателства. Наред с въпроса как ще се изхранва увеличаващото население, промените в климата и загубата на селскостопански площи, аграрната наука започва да се занимава активно и с екологичната интензификация на земеделското производство.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 7/2018 на списание „Растителна защита”
Дата: 17/08/2018

Излезе от печат брой 7/2018 на списание „Растителна защита”. Темата на броя е оранжерийното производство в България и предизвикателствата при осигуряването на свежи зеленчуци на пазара. В страната основно се отглеждат домати, краставици и пипер. Около 90% от общо произведената продукция в оранжерии се пада на тези култури.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 6/2018 на списание „Растителна защита”
Дата: 06/07/2018

Очаквайте на 9-и юли да излезе от печат брой 6/2018 на списание „Растителна защита”. Темата на броя са листните зеленчуци и подправки, които са важен „играч” в здравословния хранителен режим. Подробно ще ви запознаем със спецификата на агротехниката, храненето, периодите и схемите на отглеждането на добре познатите на нашия пазар – салата, маруля, лапад, рукола, ендивия и ревен, целина, магданоз и копър, девисил, босилек и джоджен.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 5/2018 на списание „Растителна защита”
Дата: 07/06/2018

Очаквайте на 8-и юни да излезе от печат брой 5/2018 на списание „Растителна защита”. Темата на броя е орехът, болести, неприятели по орехоплодните култури и переспективни за нашата страна орехови сортове.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 4/2018 на списание „Растителна защита“
Дата: 08/05/2018

На 9 май очаквайте да излезе от печат брой 4/2018 на списание „Растителна защита“. Темата на броя е лозата. В този брой ще ви запознаем с историята на лозата по нашите земи, с традицията на отглеждане на лозови масиви в България, производството на вино, сортове с повишена устойчивост на болести и разбира се с болестите и неприятелите, които нападат лозовите насаждения.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 3/2018 на списание „Растителна защита“
Дата: 31/03/2018

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 2/2018 на списание „Растителна защита“
Дата: 09/03/2018

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 10/2017 на списание „Растителна защита“
Дата: 22/11/2017

В края на месец ноември ще излезе от печат последният за тази година брой 10/2017 на списание „Растителна защита“. Темата на броя са актуалните проблеми пред лесозащитата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрой 8-9/2017 на списание „Растителна защита“
Дата: 08/09/2017

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

Вижте цялата статия

<<12>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ