DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
КАРАНТИНА
artice preview - imageКатегоризация на неприятеля Grapholita packardi за територията на Европейския съюз (ЕС)
Дата: 27/08/2018

Grapholita packardi отговаря на всички критерии, оценени от EFSA, за да бъде разглеждан като потенциалeн карантинен вредител за ЕС. Тъй като не е известно неприятелят да се среща на територията на ЕС, той не отговаря на критериите, оценявани от EFSA, за регулиран не-карантинен вредител на Съюза.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБактерията Xyelella fastodiosa разширява кръга на гостоприемниците си и завладява нови европейски територии
Дата: 16/04/2018

Xylella fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer е причинител на голям брой заболявания по растенията, като Пирсова болест на лозата, вджудаване по люцерната, листен пригор по бадем, цитрусова пъстра хлороза, синдром на бързо загиване на маслината, пригори по бук, дъб, явор, зокум, кафе, др.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпасeн неприятел “помита” чимшира
Дата: 19/05/2017

Ако забележите, че чимширът жълтее, със сигурност ви е сполетяла сериозно беда. В него се е настанила чимшировата пеперуда. Опасен неприятел, произхождащ от Източна Азия, проникнала в Европа през 2007 г. и много бързо се настанила в много страни – Италия, Русия, Чехия, Унгария, Швейцария, Австрия, Белгия, Румъния, Словения, Словакия, Франция, Турция и Великобритания.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов вредител по пипера и растението годжи бери
Дата: 25/08/2016

Българска агенция по безопасност на храните предприе мерки срещу нов за страната вредител, който напада предимно растенията годжи бери и пипер. Видът Aceria kuko - Godji berry gall mite Галообразуващ ериофиден акар по годжи бери е установен за първи път в района на град Пловдив, село Малък чардак. Всички площи с установена зараза са поставени под карантина и се изпълняват мерки за ограничаване на разпространението на вредителя.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНови неприятели заплашват пипера
Дата: 28/06/2016

Според данните от 2014/2015 г. на Европейската система за нотификации на залавяния за растително здраве EUROPHYT на ЕС от подадените 6680 броя нотификации от държавите членки 2534 за установени вредители по растенията и растителни продукти.

Вижте цялата статия

<<12345>>

Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ