DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
КАРАНТИНА
artice preview - image2018 е годината с перфектни условия за проявление на рака по картофите
Дата: 15/10/2018

Причинителят на рака по картофите – гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival е със статут на карантинен вредител поради голямото икономическо значение за картофопроизводството в световен мащаб. През последните години болестта се превръща в сериозен проблем и в европейския регион. Тревожна е ситуацията с откриване на огнища от нови агресивни патотипове, както и диагностициране на заболяването в Южната част на Балканския полуостров: Турция, Гърция и България.

Вижте цялата статия
artice preview - imageНов установен вредител с фитосанитарно значение за целия Еропейски съюз
Дата: 13/10/2018

CANDIDATUS LIBERIBACTER SOLANACERUM (=LIBERIBACTER SOLANACEARUM) LIEFTING, PEREZ-EGUSQUIZA & CLOVER

Вижте цялата статия
artice preview - imageКатегоризация на неприятеля Grapholita packardi за територията на Европейския съюз (ЕС)
Дата: 27/08/2018

Grapholita packardi отговаря на всички критерии, оценени от EFSA, за да бъде разглеждан като потенциалeн карантинен вредител за ЕС. Тъй като не е известно неприятелят да се среща на територията на ЕС, той не отговаря на критериите, оценявани от EFSA, за регулиран не-карантинен вредител на Съюза.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБактерията Xyelella fastodiosa разширява кръга на гостоприемниците си и завладява нови европейски територии
Дата: 16/04/2018

Xylella fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer е причинител на голям брой заболявания по растенията, като Пирсова болест на лозата, вджудаване по люцерната, листен пригор по бадем, цитрусова пъстра хлороза, синдром на бързо загиване на маслината, пригори по бук, дъб, явор, зокум, кафе, др.

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпасeн неприятел “помита” чимшира
Дата: 19/05/2017

Ако забележите, че чимширът жълтее, със сигурност ви е сполетяла сериозно беда. В него се е настанила чимшировата пеперуда. Опасен неприятел, произхождащ от Източна Азия, проникнала в Европа през 2007 г. и много бързо се настанила в много страни – Италия, Русия, Чехия, Унгария, Швейцария, Австрия, Белгия, Румъния, Словения, Словакия, Франция, Турция и Великобритания.

Вижте цялата статия

<<12345>>

Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ