DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
БОЛЕСТИ
artice preview - imageБрашнеста мана (оидиум) по лозата
Дата: 25/04/2018

През последните години се наблюдава тенденция на по-масово разпространение и значителни загуби на гроздовата реколта от брашнестата мана. Основни предпоставки за това се явяват пропуски в някои звена от технологията за отглеждане на лозята и препоръки за борба с брашнестата мана, често не са съобразени с биологичните особености на патогена. На този етап е необходима по-подробна, детайлна информация за развитието и прогнозирането на болестта, с цел научно управление на борбата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageРанен листен пригор по пшеницата, известен още като септориоза
Дата: 16/04/2018

Ранният листен пригор по пшеницата (РЛП), известен още като пролетен листен пригор или септориоза (Septoria leaf blotch) е ключово заболяване в редица райони на света с хладни и влажни условия през периода от поникване до цъфтеж. Болестта се наблюдава като при обикновената хлебна, така и при твърдата пшеница. При епифитотийно развитие на болестта загубите в добива могат да достигнат до 50%.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБактерията Xyelella fastodiosa разширява кръга на гостоприемниците си и завладява нови европейски територии
Дата: 16/04/2018

Xylella fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer е причинител на голям брой заболявания по растенията, като Пирсова болест на лозата, вджудаване по люцерната, листен пригор по бадем, цитрусова пъстра хлороза, синдром на бързо загиване на маслината, пригори по бук, дъб, явор, зокум, кафе, др.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКой вреди по луковте култури?
Дата: 12/04/2018

Мана по лук, чесън и праз (Peronospora destructor (Berk.) Casp.) Това е заболяването с най-голямо икономическо значение за лука. Напада арпаджика, лука за глави и за зелено, а също и семепроизводните посеви. От заразен посадъчен материал се развиват слаби, хлоротични растения с извити листа. При висока въздушна влажност листата се покриват с рехав виолетов налеп от спороношението на гъбата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКафява листна ръжда при пшеницата
Брой: 3//2018

Кафявата ръжда (листна ръжда, Leaf Rust) по пшеницата се развива почти ежегодно у нас в по-голям или по-малък размер, поради което има значително икономическо значение. За разлика от черната и жълтата ръжда, щетите които нанася са сравинелно ниски, но за сметка на това са ежегодни. Загубите в добива най-често са до 10%, но могат да достигнат и 30% при благоприятни за развитието на патогена условия.

Вижте цялата статия

<<123456789>>

Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
ИЗБРАНИ