DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
БОЛЕСТИ
artice preview - imageОпасни гъбни болести по ябълката и крушата
Дата: 11/07/2018

Ябълката е гостоприемник на редица гъби, бактерии, вируси и микоплазми, които причиняват значителни щети на производителите. В специалната литература са описани 57 гъбни болести но струпясването с причинител гъбата Venturia inaequalis е най – вредоносната по тази култура за всички страни, където се отглеждат ябълки.

Вижте цялата статия
artice preview - imageГрижите за опазване на плодовата реколта и дърветата продължават и през юли
Дата: 11/07/2018

В ябълкови градини, където не е допусната зараза от струпясване, пръсканията срещу тази болест се прекратяват. При наличие на зараза по листата и плодовете и при чести превалявания, каквато е ситуацията в този момент, опасността от късни заразявания и увеличаване степента на нападение на плодовете продължава, което налага в този случай да се третира и през този период.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКубинска мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis)
Дата: 11/07/2018

Това е заболяването с най-голямо икономическо значение при отглеждане на краставици. По горната страна на листата се образуват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време те са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageГъбните патогени по ягодите – лимитиращ фактор за добива
Дата: 28/06/2018

Отговорът на шаблонни въпроси от типа „С какво да пръскам?” далеч не е достатъчен за постигането на добри резултати, от съществено значение е да познаваме болестите в детайли и дълбочина. Добрият стопанин задължително трябва да познава симптоми, биология и подходящи условия за развитие на основните патогени при ягодата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПримерна схема за контрол срещу болестите и неприятелите при ягодата
Дата: 28/06/2018

В България ягодата има обширен ареал на отглеждане. Тя вирее успешно не само в полските, но и в планинските и припланинските райони. Ягодата не е много взискателна към почвата и при подходяща агротехника тя може да се отглежда сполучливо както на леки, така и на по-тежки почви. Но ягодата е овощно растение, чието опазване изисква агротехнически и химически мероприятия - засаждане на качествен и здрав от болести и неприятели разсад.

Вижте цялата статия

<<12345678910>>

Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
ИЗБРАНИ