DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
ПЛЕВЕЛИ
artice preview - imageВетрушка - Apera spica venti(L.) P.
Дата: 13/11/2018

Ветрушката заплевелява зимните и пролетни култури със слята повърхност, окопните култури, лена, люцерната, детелината и тревните смески. Развива се върху сиви, кафяви и канелени горски почви. В нашата страна този плевел е разпространен в предпланинските и планинските й части до 1600 м надморска височина.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПолска лисича опашка - Alopecurus myosuroides Huds.
Дата: 13/11/2018

Полската лисича опашка заплевелява зимните житни култури със слята повърхност, окопните култури, много силно старите люцерни, детелини, еспарзета, тревни смески, лозя и овощни градини. Развива се върху всички типове почви.В нашата страна е разпространен в равнинните части и до 600 м надморска височина.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДив овес - Avena fatua L.
Дата: 13/11/2018

Ранен пролетен плевел, успешно презимуващ при по-меките зими. Размножава се със семена, част от които покълнват през есента (септември–октомври) при температура 15-18 °С, а друга - след презимуването (март-април) при температура 6-10 °С.

Вижте цялата статия
artice preview - imageFallopia japonica – вредна или полезна?
Дата: 12/01/2017

Fallopia japonica (Polygonum cuspidatum в САЩ и Япония, Reynoutria japonica в Европа, популярно наричан японски възлест/чепат плевел, японски, американски или мексикански бамбук, хималайско буйно вино, буйно цвете, пурпурна красавица, маймунски плевел, слонски уши, магарешки ревен и др.) е важен инвазивен плевел, внесен през XIX век от Далечния Изток като декоративно растение. Среща се край реки, пътища, запустели места и в нарушени екосистеми.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛивадна власатка /Festuca pratensis/
Брой: 8//2014

Ливадната власатка /Festuca pratensis/ е висока, рядкотуфеста трева и вирее добре на места с по-влажни почви. Власатката е плевелен вид от ливаден тип и пониква през есента преди или едновременно с рапицата, т.е. по биологична класификация принадлежи към групата на зимно-пролетните видове.

Вижте цялата статия

<<12>>

Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ