Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
FMC Agro | ФМС Агро
БИО КОНТРОЛ
artice preview - imageMetcalfa pruinosa
Дата: 25/01/2019

Metcalfa pruinosa е цикада от семейство Flatidae (Hemiptera, Fulgoromorpha), с произход Северна Америка. През 1979 г. видът е открит в Европа (Северна Италия), което е първото съобщение извън ареала на естествените му местообитания. Глобализацията и увеличеният ръст на търговията, води до установяването на този вид в нови области, като постепенно се разпространява в Европа.

Вижте цялата статия
artice preview - imageПримери за успешно използване на полови феромони в интегрираната растителна защита
Дата: 09/01/2018

Първите успешни програми за използване на полови феромони в интегрирани системи за борба с неприятелите датират още от 70-те години на миналия век.

Вижте цялата статия
artice preview - imageРолята на половите феромони в интегрираната растителна защита
Дата: 19/12/2017

Загрижеността за рисковете за околната среда и вредата от инсектицидите се удвоиха след развитието на технологии за точното им измерване в компонентите на средата и в продуктите от растителен произход. Това доведе до нарастващи ограничения при използване на пестициди.

Вижте цялата статия
artice preview - imageИнтегрирана растителна защита при борба с доматения миниращ молец
Дата: 16/12/2017

През 2014 г. влезе в сила директива на Европейския съюз за устойчиво използване на пестицидите, по силата на която земеделските производители могат да търгуват само с продукти, които са произведени по правилата на интегрираната растителна защита. Спешно се наложи да се премине от конвенционалната растителна защита към по-екологични методи. Феромоните и други вещества, влияещи на поведението, които се срещат естествено в природата, са чудесна алтернатива.

Вижте цялата статия

<<1>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Agropal
ИЗБРАНИ