Corteva Principal Plus
Corteva Arigo
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
ИНТЕРВЮ
artice preview - imageКортева: Сигурни решения в несигурна среда!
Дата: 29/03/2020

Иван Дражев, маркетинг мениджър на Кортева Балкани, продуктов мениджър на Кортева България, представи иноватвния продуктов портфейл на фирмата за сезон 2020, както и някои стратегически цели на корпоративния инженеринг за повишаване интензитета и устойчивостта на земеделското производство

Вижте цялата статия
artice preview - imageФитосанитарният контрол е ключова част от системата за постигане на висок здравен статус на растенията
Дата: 06/03/2019

Разговор на Весела Шишкова със Златан Йорданов, началник отдел “Растителна защита” в Областната дирекция по безопасност на храните-Варна

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗемеделието е магия за цял живот и няма сила, която да я развали!
Дата: 27/06/2018

Разговор на Емил Иванов с инж. Йордан Койчев и Стоян Желязков, управители на фирма МУРРА 2002 в с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол Земеделието е ключова индустрия за формиране на стандарта на живот на една нация. И държавата има своите отговорности, своето политическо поведение, воля и ангажименти да регулира процесите в този жизнено важен отрасъл.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДоц. Мирослав Титянов на 50!
Дата: 28/05/2018

По повод това лично свое вълнуващо житейско събитие известният мениджър в родния аграрен бизнес се съгласи да даде специално интервю за читателите на списание “Растителна защита”, в което той говори за някои характеристики от своя поведенчески и професионален профил, за своето отношение и принципни позиции по ключови теми в пазарната среда. Интервю на Весела Шишкова.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗемеделието е 100 % любов!
Дата: 23/05/2018

Разговор с Димо Димов, фермер от гр.Сунгурларе, област Бургас. Овощарството и лозарството са много чувствителни производства от гледна точка растителната защита и храненето. Без експертиза и компетенции в тази земетръсна среда си обречен на провал.

Вижте цялата статия

<<123>>

Агредо
Меди+Р
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
Agropal
ИЗБРАНИ