DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
ДВОР
artice preview - imageKак да извършим засаждането на лозите
Дата: 28/10/2018

Засаждането на лозите може да се извършва през есента и през пролетта. Установено е, че при есенното засаждане се получава по-висок процент на прихващане и по-силен растеж на лозите през първата година. Пролетното засаждане се приема у нас като по-масова практика. Най-добре е то да се извърши през втората половина на март и началото на април, щом е възможно да се работи.

Вижте цялата статия
artice preview - image2018 е годината с перфектни условия за проявление на рака по картофите
Дата: 15/10/2018

Причинителят на рака по картофите – гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival е със статут на карантинен вредител поради голямото икономическо значение за картофопроизводството в световен мащаб. През последните години болестта се превръща в сериозен проблем и в европейския регион. Тревожна е ситуацията с откриване на огнища от нови агресивни патотипове, както и диагностициране на заболяването в Южната част на Балканския полуостров: Турция, Гърция и България.

Вижте цялата статия
artice preview - imageВ зеленчуковата градина през май
Дата: 16/05/2018

Растителнозащитни мероприятия в зеленчуковата градина през май

Вижте цялата статия
artice preview - imageОпазване на дърветата от слънчев пригор и измръзване
Дата: 05/03/2018

При прасковата измръзването на пъпките обхваща и зоната около тях, където се отделя смола и се образуват тумори. Всички измръзнали части трябва своевременно да се премахнат от дърветата, а раните да се замазват с блажна боя. Варосването на дърветата има благоприятно влияние и за предпазване от пролетното измръзване.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБолести при разсадопроизводството
Дата: 19/02/2018

Вторият месец от годината месецът на разсадите. Опазването им от болести и неприятели е важен елемент от технологията на отглеждане на зеленчуците. От това какви разсади ще произведем зависи какви и колко зеленчуци ще берем.

Вижте цялата статия

<<123>>

Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ