DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
ПЛЕВЕЛИ
artice preview - imageFallopia japonica – вредна или полезна?
Дата: 12/01/2017

Fallopia japonica (Polygonum cuspidatum в САЩ и Япония, Reynoutria japonica в Европа, популярно наричан японски възлест/чепат плевел, японски, американски или мексикански бамбук, хималайско буйно вино, буйно цвете, пурпурна красавица, маймунски плевел, слонски уши, магарешки ревен и др.) е важен инвазивен плевел, внесен през XIX век от Далечния Изток като декоративно растение. Среща се край реки, пътища, запустели места и в нарушени екосистеми.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛивадна власатка /Festuca pratensis/
Брой: 8//2014

Ливадната власатка /Festuca pratensis/ е висока, рядкотуфеста трева и вирее добре на места с по-влажни почви. Власатката е плевелен вид от ливаден тип и пониква през есента преди или едновременно с рапицата, т.е. по биологична класификация принадлежи към групата на зимно-пролетните видове.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЛепка /Galium aparinae/
Брой: 2//2014

Едногодишно тревисто растение, което се размножава със семена, които никнат от началото на май до септември, а при топла есен – още предишната година. Едно растение образува от 200 -1000 семена. Опасен конкурент е на пшеницата – 2 растения/кв.м понижават добива с 6 %.

Вижте цялата статия
artice preview - imageДив овес /Avenae fatua/
Брой: 2//2014

Житен плевел, който се разпространява чрез семена. Пониква както през есента, така и рано напролет. Може да намали добива до 50 %. В почвата семената запазват кълняемостта си над 5 години. От едно растение се образуват 200-300 до 3000 семена. Напоследък е сериозен конкурент на пшеницата.

Вижте цялата статия
artice preview - imageКокоше просо
(Нисък дараджан - Echinochloa crus-galli)

Брой: 1//2014

Наименованието на рода - Echinochloa - произлиза от гръцките думи echinos - бодлива, и chlce - трева, т.е. бодлива трева.Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm. Листата са широколинейни.

Вижте цялата статия

<<1>>

Агредо
Syngenta
Pioneer Bulgaria
Лебозол Дюнгер ГмбХ
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ